Ny kulvertløsning reddet vegen

I Sandnes reddet et nytt kulvertprodukt situasjonen da et 40 år gammelt stålrør var i ferd med å kollapse. Kulverten var planlagt til et annet prosjekt, men ble omprioritert på kort varsel.

Takket være rask innsats fra Sandnes kommune og solide firkantrør av betong ble en tett trafikkert veg utbedret før den raste sammen. Foto: Inger Anita Merkesdal
Takket være rask innsats fra Sandnes kommune og solide firkantrør av betong ble en tett trafikkert veg utbedret før den raste sammen. Foto: Inger Anita Merkesdal
Sist oppdatert

Her er historien rundt et nytt betongprodukt fra sandnesfirmaet Skjæveland og den historiske dagen for Box Culvert. Når stålrøret sto i fare for å kollapse, ble situasjonen reddet av betongen.

I begynnelsen av november ble det klart at Sandnes kommune måtte ty til strakstiltak for en kulvert i bydelen Hommersåk. Et 40 år gammelt stålrør, som leder en bekk under Maudlandsvegen, var i ferd med å kollapse, grunnet korrosjon. Den akutte faren for sammenbrudd gjorde at prosjektet ble prioritert som krisetiltak. I arbeidet ble det besluttet å montere Box Culvert, opprinnelig produsert for et annet prosjekt. Disse var velegnet, tilgjengelige og kunne raskt omprioriteres.

Åtte firkantrør

Fra faren var et faktum og til den nye veien var ferdig, gikk det om lag halvannen måned. Arbeidet kunne utført enda fortere, men måtte utsettes noe underveis på grunn av usedvanlig store nedbørsmengder.

Nordbø Maskin utførte arbeidet på oppdrag av Sandnes kommune.

Betongrørene som erstatter det ødelagte stålrøret er firkantrørene Box Culvert fra Skjæveland. Disse ble utviklet og produsert i forbindelse med «Lunden», et større prosjekt i Sandnes, hvor Stangelandsåna skal legges om i et flere hundre meter langt strekk.

Nær sammenbrudd

Seksjon Veg i Teknisk etat i Sandnes kommune har ansvaret for Maudlandsveien, som var i ferd med å kollapse. Da det i slutten av oktober oppsto en utvasking av kanalsidene ved en 40 år gammel kulvert og situasjonen ble kritisk, ba vegseksjonen om bistand fra en nyopprettet prosjektstyringsenhet i etaten. Odd Arne Vagle, som er en del av prosjektstyringsenheten, ledet forarbeidet med Lunden.

– Jeg visste at vi hadde firkantrør på lager. Det jeg ikke var sikker på var om kapasiteten på disse var stor nok. Men vi kjente til tall for vannføringen i vassdraget, forklarer han.

Da det ble klart at Box Culvert-elementene, som Skjæveland hadde produsert for Lunden, kunne benyttes var løsningen et faktum.

Første norske

En viss spenning var det da Nordbø Maskin skulle montere de første norskproduserte firkantrørene, men montasjen gikk over all forventning. Av hensyn til trafikken måtte det legges nye rør oppstrøms for å etablere midlertidig veg over bekken. Dessuten måtte arbeiderne ta hensyn til både høyspentkabler og en vannledning. Men arbeiderne var begeistret for rørene. Når fundamentet er etablert, jekkes de enkelt og fint sammen.

– Elementene er nesten klistret sammen i skjøten, og her har vi faktisk tre centimeter margin. Det går så greit at vi er overrasket selv, fortalte Odd Arne Vagle underveis i arbeidet.

Denne saken ble første gang publisert 05/03 2018, og sist oppdatert 02/03 2018