Øker på reserver og kraft

Skanska gjør det godt innen vannkraft og har for tiden syv ulike kraftverkprosjekter.

Rosten kraftverk er ett av syv pågående kraftverkprosjekt i Skanska
Rosten kraftverk er ett av syv pågående kraftverkprosjekt i Skanska Foto: Skanska
Sist oppdatert
- Realiseringen og effektiviseringen av den fornybare energiproduksjonen i norske vannkraftverk vil være et vesentlig bidrag i det grønne skiftet. Ett av prosjektene, Storåselva Kraftverk i Nord-Trøndelag, vil bli Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.
- Realiseringen og effektiviseringen av den fornybare energiproduksjonen i norske vannkraftverk vil være et vesentlig bidrag i det grønne skiftet. Ett av prosjektene, Storåselva Kraftverk i Nord-Trøndelag, vil bli Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød. Foto: Skanska

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte i tredje kvartal på 444 millioner kroner, mot 351 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Den samlede omsetningen i selskapene pr. tredje kvartal var 10,1 milliarder kroner, tilsvarende 9,7 milliarder i 2015. Resultatet fordeler seg med 259 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 185 millioner for Skanska Eiendomsutvikling.

Syv kraftverk

Virksomheten bærer preg av høy aktivitet innenfor vannkraft, hvor vi for tiden har pågående syv ulike kraftverkprosjekt. De to største er Rosten Kraftverk og Nedre Otta Kraftverk i Gudbrandsdalen.

8,7 milliarder pr tredje kvartal

I entreprenørvirksomheten i Skanska Norge økte både omsetning og driftsresultat fra samme periode i fjor. Entreprenørvirksomheten leverte en omsetning på 8,7 milliarder pr tredje kvartal 2016 (8,5 mrd i 2015), og driftsresultatet endte på 259 millioner kroner (248 mill i 2015). Resultatmarginen per 30.09.2016 er på 3%.

12,2 milliarder i ordrereserve

Totalt ble det kontrahert for 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal, hvilket innebærer at Skanska har kontrahert for 10,1 milliarder så langt i år. Tilsvarende ble det kontrahert for 8,9 mrd samme periode i 2015.

Den samlede ordrereserven for selskapet er 12,2 milliarder kroner per 3 kvartal, en økning på ca. 2,3 milliarder fra i fjor.

Denne saken ble første gang publisert 31/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017