Fortsatt øker bygg og anlegg

Sist oppdatert

Tall fra våre venner i statistisk sentralbyrå viser en vekst i anleggsaktiviteten på 1,2 prosent. Samtidig øker også produksjonen i bygg med 0,6 prosent i forhold til forrige kvartal.

Den samlede produksjonen i 2. kvartal 2017 var 5,3 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Da er tallene korrigert for antall virkedager, som dette kvartalet påvirkes av påsken. Økningen i byggeaktiviteten var på 5,3 prosent, mens økningen i anleggsbransjen var 4,0 prosent.