Onsdag stenges deler av Ring 3

Nå venter fire år med 50% kapasitet.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Onsdag 21. oktober kl. 21.00 stenger Ring 3 mellom Fornebu og Ullern. Stengingen avsluttes torsdag 22. oktober 05.30. Fra samme tidspunkt blir Granfosstunnelen innsnevret til ett felt i hver retning.

Den midlertidige stengingen og omleggingen er planlagte trinn i rehabiliteringen av Granfosstunnelen, som er den andre av i alt ti tunneler i Vegvesenets tunnelprosjekt i Oslo. Både Granfosstunnelen og Smestadtunnelen er nå under rehabilitering.

I tillegg til en generell oppgradering, innebærer arbeidene ved Granfosstunnelen også byggingen av lokk over Mustad-krysset, slik at man etter rehabiliteringen får sammenhengende tunnelløp på hele strekningen.

Tunnelprosjektet

Det fins ikke omkjøringstraseer i Oslo for den mengden trafikk som normalt passerer gjennom tunnelene. Derfor forventer Vegvesenet mer kø under tunnelrehabiliteringen.

Fire år med redusert kapasitet

Tunneloppgraderingen vil pågå fram til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli tyngst i 2016 og 2017. Da foregår det arbeider i Smestadtunnelen, Granfosstunnelen og Brynstunnelen, og kapasiteten på Ring 3 reduseres med mer enn 50%.

Denne saken ble første gang publisert 19/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017