Anlegg: Optimismen tar seg opp

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp, er på sitt høyeste siden 2012.

Bygg- og anleggssektoren rapporterer netto bemanningsutsikter på 8 prosent. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Bygg- og anleggssektoren rapporterer netto bemanningsutsikter på 8 prosent. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Publisert

Norske arbeidsgivere forventer å øke bemanningen i første kvartal 2018, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +7%.

Dette ifølge ManpowersGroups arbeidsmarkedbarometer.

Det betyr at i de første tre månedene i 2018 er det flere arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som planlegger å bemanne ned.

Sammenlignet med for ett år siden har bemanningsutsiktene styrket seg i alle sektorer bortsett fra bank og finans, og i alle regioner bortsett fra Sør-Vest.

Bygg og anlegg med gode utsikter

Bygg- og anleggssektoren rapporterer netto bemanningsutsikter på +8%.

Industrisektoren er ventet å fortsette veksten de har hatt de siste kvartalene. Arbeidsgivere i sektoren rapporterer om netto bemanningsutsikter på +13%. Industrisektoren har styrket seg i takt med resten av økonomien og fallende kronekurs. Nå ser de økt behov for arbeidskraft med riktig kompetanse.

Den forsiktige optimismen vi så i arbeidsmarkedet gjennom 2017 tar seg opp på vei inn i 2018
konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012. Oppbemanningene er ventet å øke over hele landet og i alle ni sektorer, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

Store selskaper er mest optimistiske

Arbeidsgivere forventer oppbemanning i alle fire bedriftsstørrelser over de neste tre månedene. Bedrifter med over 250 ansatte har de største forventede bemanningsplanene, med sesongjusterte utsikter på +15%.

– Store arbeidsgivere har sakte men sikkert økt bemanningsplanene sine gjennom 2017. For ett år siden hadde store selskaper netto bemanningsutsikter på +1%, og de tok brukte lenger tid enn de små selskapene til å øke bemanningsutsiktene. Nå er det de store selskapene som venter størst oppbemanning i neste kvartal, sier Brath.

Om arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 752 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal.

Små (50-100) og mellomstore (100-250) arbeidsgivere har netto bemanningsutsikter på henholdsvis +14% og +10%, mens selskaper med færre enn 50 ansatte har netto bemanningsutsikter på +6%.

Avdempet i Sør-Vest

Mens Stor-Oslo og Midt-Norge har optimistiske netto bemanningsutsikter på +11% og +7%, er utsiktene i Sør-Vest på forsiktige +2%. Sammenlignet med første kvartal 2017 har netto bemanningsutsikter i Sør-Vest falt med 4 prosentpoeng.

Abonner på AnleggsMagasinet