E6 Langslett–Sørkjosen:

OSSA gir seg ikke

Ble kastet ut av Sørkjostunnelen i april, nå har spanjolene levert nytt tilbud.

Sist oppdatert

Det spanske selskapet OSSA startet denne jobben i fjor, men kontrakten ble i mars i år hevet på grunn av manglende framdrift.

Prosjektet blir trolig et år forsinket på grunn av OSSAs dårlige fremdrift og prosessen med å lyse ut jobben på nytt.

Likevel får de lov til å delta i den nye anbudsrunden, hvor de forøvrig har gitt den laveste prisen.

Tilbydederne er disse:

Leonhard Nilsen & Sønner AS: 435 762 696,90

Skanska Norge AS: 435 553 760,00

Veidekke AS: 476 260 804,00

Implenia AS: 453 812 223,93

OSSA: 421 133 993,72

Uvanlig, men vil bli vurdert

- Situasjonen, der en entreprenør blir oppsagt og så leverer tilbud på samme jobb igjen, er uvanlig. Vi nekter imidlertid ikke OSSA å levere tilbud, så de vil bli vurdert i den videre prosessen. Kontraktstildeling vil skje etter en grundig gjennomgang av alle tilbudene, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

Statens vegvesen tar sikte på at arbeidet i Sørkjosen kan gjenopptas i august eller september.

Om prosjektet

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen innebærer bygging av en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet. I tillegg kommer utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866. Den nye vegen gjennom fjellet vil sikre bedre framkommelighet, økt trafikksikkerhet og kortere reiseveg.

Prosjektet anslås å være ferdig senhøsten 2017.

Denne saken ble første gang publisert 18/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017