Har dere folk i Sør-Korea?

Næringslivets Sikkerhetsråd råder alle norske selskaper med personell i Sør-Korea til å etablere beredskapsplaner, inkludert planer for evakuering.

NSR anbefaler selskaper med folk i Sør-Korea å ha sikkerhetsplanene klare. (Foto: Sean Ellis)
NSR anbefaler selskaper med folk i Sør-Korea å ha sikkerhetsplanene klare. (Foto: Sean Ellis)
Sist oppdatert

Spenningen på den koreanske halvøya er høyere enn på flere år, og forsterkes av sterk retorikk fra regjeringene i Nord-Korea og USA.

Anders H. Rimstad leder et ekspertutvalg i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), og på nettsiden deres anbefaler han bedriftene å ha planer klare for å minske risikoen ved en eventuell konflikt. Blant annet planer for å redusere antall reisende inn til landet, forflytninger innenlands og konkrete evakueringsplaner.

Nødrasjoner

− Konkrete planer for samleplasser og kommunikasjon er vesentlig i en situasjon hvor en hurtig eskalerende konflikt kan medføre bortfall av kommunikasjon, skriver Rimstad.

Planene bør være skalerbare, kvalitetssikret og testet.

− Lokalt i Sør-Korea bør selskapene sørge for at informasjon tilflyter de ansatte jevnlig, og at selskapets vurderinger er kjent for den enkelte ansatte. Personlige forberedelser for en beredskapssituasjon bør etableres, så som nødrasjoner med mat og vann, sier Rimstad videre.

Selskaper bør vurdere situasjonen fortløpende, og ha gjennomført konsekvensanalyser av innvirkninger på lokal virksomhet og prosjekter.

NSR oppfordrer også norske ansatte å registrere sitt opphold på Utenriksdepartementets hjemmesider.