Planlegger for den virkelige bølgen

Flodbølger kan rekke 70-80 høydemeter opp på land, hvor skal maskinene plasseres?

Hvor skal entreprenørene plassere utstyret sitt i forkant av en slik bølge? Det er et av de viktige spørsmålene beredskapsplanverket jobber med. Illustrasjon: Fantefilm
Hvor skal entreprenørene plassere utstyret sitt i forkant av en slik bølge? Det er et av de viktige spørsmålene beredskapsplanverket jobber med. Illustrasjon: Fantefilm
Sist oppdatert

Fredag har filmen Bølgen premiere på landets kinoer.

Statens vegvesen forbereder seg på den virkelige bølgen på Sunnmøre, blant annet med å samle et beredskapsmiljø i Møre og Romsdal til Åkneskonferansen i Geiranger 24 og 25. august.

En flodbølge etter skred fra Åkneset vil i verste fall skade mye av infrastrukturen på det Indre Sunnmøre.

Et skred kan ramme inntil ti kommuner rundt Storfjordbassenget. Hellesylt og Geiranger i Stranda er mest utsatt. Der kan flodbølger i verste fall rekke 70-80 høydemeter opp på land. Illustrasjon: Fantefilm
Et skred kan ramme inntil ti kommuner rundt Storfjordbassenget. Hellesylt og Geiranger i Stranda er mest utsatt. Der kan flodbølger i verste fall rekke 70-80 høydemeter opp på land. Illustrasjon: Fantefilm

Beredskapsplanverk

Sammen med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, politiet, kommunene, kraftselskap og andre viktige aktører arbeider Statens vegvesen med beredskapsplanverk for hvordan evakuering, stenging og øydeleggelser fra et skred fra Åkneset skal løses.

Et skred kan ramme inntil ti kommuner rundt Storfjordbassenget. Hellesylt og Geiranger i Stranda er mest utsatt. Der kan flodbølger i verste fall rekke 70-80 høydemeter opp på land.

Kritiske punkt på veinettet

Slik treffer bølgen i verstefall. Illustrasjon: Vegvesen.no
Slik treffer bølgen i verstefall. Illustrasjon: Vegvesen.no

- Oppgaven vår er å kartlegge kritiske punkt på veinettet: Veistrekninger som må stenges, hvor store skader vi kan vente på veier, kaier og konstruksjoner, alternativ for omkjøring og stengings- og skiltpunkt, forteller KJell Haukeberg i Statens vegvesen.

  • Hvordan bør entreprenører plassere utstyr i forkant av et skred?
  • I Hvilken rekkefølge skal veiene prioriteres for oppbygging?
  • Når må ferjene eventuelt evakuere og til hvor? Kan det være ferjer i fjorden og eventuelt hvor kan de oppholde seg når skredet går?
  • Er det mulig å holde skredutsatte Trollstigen og veien over Geirangerfjellet åpne om vinteren slik at noen av bygdene i Storfjorden har en vei ut? Hvor lenge er det mulig og hva må til for å få det til?
  • Hvor skal man stenge for å sikre trygghet, samtidig som man sikrer lokal fremkommelighet?

- Om den verst tenkelige bølga kommer, vil vi få omfattende skader på veier og tunneler. Stranda, Norddal og Strodal er kommunene som vil bli verst rammet. Her er det også mange tunneler, veier på fyllinger og seks ferjekaier som vil kreve store ressurser å bygge opp igjen, forteller Haukeberg.

E39 må stenge

Lengre unna Åknes er det stenging og evakuering som er utfordringa. Her vil ikke bølgen være så høy og kraftig at den vil gjøre store skader.

E39 er hovedtransportåra gjennom fylket. Veien vil måtte stenge ved Sjøholt, som er 6,5 mils kjøring fra både Geiranger og Hellesylt. Det vil ta 12 minutter fra skredet går til bølgen streffer Sjøholt. Også i Dragsundet litt lenger sør er veien utsatt for overskylling.

Tilkomsten fra sør til E136 gjennom Romsdalen, blir også krevende. Her går mye av eksporten ut av fylket. Det er ingen gode omkjøringer for tungtrafikken her. Derfor ønsker vegvesenet å holde denne åpen så lenge som mulig.

Ferjer og kaier

Ferjeforbindelsen fv.650 Stranda - Liabygda og fv. 63 Eidsdal - Linge, vil begge i varierende grad bli ødelagte av bølgen.

Ferjeforbindelsen fv.61 Hareid, Sulesund, fv.60 Sykkylven - Magerholm og E39 Festeøya - Solavågen er den 4. 6. og 11. største ferjeforbindelsen i landet.

Alle disse ligger innenfor en mulig skadesone. Det gjør også kaiene i Hundeidvik, Leknes, Sæbø og Trandal.

- Her er det nye kaier som skal være dimensjonert fo rå tåle oppskyllingshøyden som er skissert for disse stedene. Spørsmålet her er om når ferjene skal gå fra kai og vhor de skal oppholde seg når bølgen kommer. En diskusjon vi må ha sammen med rederlagene, forklarer Haukeberg.

Denne saken ble første gang publisert 28/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017