Ny fjordby på gang

En ny fjordby bygges innerst i Drammensfjorden, og med den kommer en 2,5 km lang strandlinje til allmennheten. Utbyggerne bak planarbeidet lover nullutslipp og bærekraft.

Fjordbyen skal områdereguleres, og er på 1 million kvadratmeter.
Fjordbyen skal områdereguleres, og er på 1 million kvadratmeter. Foto: Eidos Eiendomsutvikling
Sist oppdatert

Utbygging av Fjordbyen Lier Drammen er i gang. I høst startet grunnarbeidene for nye Drammen sykehus og bygging av Drammen Helsepark starter i 2021. I tillegg kommer opprustning av Brakerøya stasjon og resten av fjordbyområdet, som alt i alt er på 1,2 millioner kvadratmeter med en ny og opprustet strandlinje på 2,5 kilometer. Den igangsatte utbyggingen av helseparken med sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen, heter det fra selskapet Eidos Eiendomsutvikling.

Ingen overraskelser i grunnen

De leder arbeidet med områderegulering av en million kvadratmeter, på oppdrag for Lier kommune. I 2020 skal forslaget til områderegulering legges fram. Sist uke ble formannskapet i Lier kommune orientert om grunnlaget for planarbeidet.

Grunnforholdene skal være nøye utredet og undersøkt. Det er gjort mye miljøopprydding på området som skal transformeres fra gammel industri til en moderne og urban fjordby.

– Det er ingen overraskelser i grunnen. Lierstranda er godt egnet for den kommende utbyggingen, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

Planene er at fjordbyen skal være bærekraftig sosialt, økonomisk og miljømessig. Til grunn ligger nullvisjon for klimagassutslipp.

Ferdig utbygd om noen tiår gir Fjordbyen Lier Drammen plass til 20.000 innbyggere og 20.000 arbeidsplasser.

På plass i den nye fjordbyen kommer grunnvannsområde, marina, skjærgård, øyer for rekreasjon og fugleliv, havnebasseng, maritimt senter, øylandskap og robust kvartalsstruktur i sammenheng med Fjordparken.