E16 Eggemoen-Åsbygda:

To leverte inn tilbud på 1,6 km ny E16

Kontrakt inngås i februar og anlegget starter våren 2019.

Bildet viser det nye krysset ved Olum
Bildet viser det nye krysset ved Olum Foto: Vegvesenet
Sist oppdatert

I mai lyste Statens vegvesen ut konkurransen om bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda som en totalentreprise med konkurransepreget dialog og forutgående prekvalifisering.

5 interesserte

PNC, Kruse Smith, Implenia og China Communications Construction Company Limited meldte sin interesse for oppdraget.

3 prekvalifiserte

PNC, Kruse Smith og Implenia ble i juni prekvalifiserte til å bli med videre til fasen med konkurransepreget dialog.

2 tilbud

Fasen med konkurransepreget dialog er ferdig, og de prekvalifiserte firmaene skulle innen fredag 14. desember levere sitt endelige tilbud til Statens vegvesen.

Vegvesenet mottok innen tilbudsfristen gikk ut tilbud fra PNC og Implenia.

Bildet viser E16 ved Opperud, Svenådalen og Søtbakkdalen.
Bildet viser E16 ved Opperud, Svenådalen og Søtbakkdalen. Foto: Vegvesenet

De to entreprenørene har hver levert to konvolutter. I konvolutt 1 har entreprenørene svart ut i forhold til tildelingskriteriene med unntak av pris definert i konkurransen.

E16 Nymoen - Olum

Hensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerhet og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper og redusere miljøulemper på E16 mellom Nymoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune.

Finansiering: stat og bompenger

Fase: projsektering

– Vi regner med å ha vurdert og satt verdi på konvolutt en i løpet av januar. Deretter vil vi åpne konvolutt to som er entreprenørenes pristilbud. Da vil vi komme frem til en konkurransesum som vil avgjøre hvem som får tilbudet, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen.

Kontrakt inngås i februar

Brudeseth regner med at kontrakt med vinnende entreprenør kan undertegnes i februar måned.

Prosjektering og bygging

Entreprenøren som tildeles oppdraget E16 Eggemoen-Åsbygda skal prosjektere og bygge:

  • Ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda.
  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Byggearbeidene mellom Eggemoen og Åsbygda vil starte i løpet av våren 2019 og pågå til høsten 2021.

Denne saken ble første gang publisert 19/12 2018, og sist oppdatert 18/12 2018