Foreldrene heier på praktiske fag

Hele åtte av ti foreldre mener at de nye praktiske fagene vil gjøre at ungdom trives bedre på skolen.

– Skal bedriftene bidra til å løse store samfunnsutfordringer i årene som kommer, må vi ha et utdanningssystem som dekker kompetansegapet, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.
– Skal bedriftene bidra til å løse store samfunnsutfordringer i årene som kommer, må vi ha et utdanningssystem som dekker kompetansegapet, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg. Foto: Veidekke
Publisert

I undersøkelsen Opinion har gjennomført for Veidekke, svarer dessuten sju av ti foreldre til 9. og 10. klassinger at innføring av praktiske fag vil gjøre ungdom bedre rustet til å velge mellom yrkesfag og studiespesialisering.

– Veidekke håper ungdommene legger egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og vi håper at mange velger bygg- og anleggsteknikk. Prognoser fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg viser at vi trenger 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030, sier konserndirektør Catharina Bjerke i Veidekke Industri i en pressemelding.

Må starte tidligere

– At regjeringen i 2019 innførte obligatorisk valgfagsordning med praktiske rettede fag i ungdomsskolen er veldig bra. Vi må ta i bruk alt det gode norsk ungdom har av praktiske ferdigheter som en teoretisk skole ikke belønner. Og vi tror det er riktig å starte med tilrettelegging av praktiske fag lenge før ungdommen skal ta valget om videregående utdanning, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Veidekkes undersøkelse viser at yngre foreldre (under 45 år) er mer positive til å innføre praktiske fag i ungdomsskolen enn foreldre som er eldre enn 50 år. Sju av ti foreldre under 45 år til 9. og 10. klassinger mener innføring av praktiske fag er positivt. Blant foreldre som er 50 år og eldre mener drøyt fem av ti det samme.

Både unge og erfarne

Veidekke er ikke alene om å ønske at flere velger yrkesfag. Ifølge NHOs kompetansebarometer 2019, oppgir over 60 prosent av bedriftene at de har behov for flere ansatte med yrkesfaglig utdannelse de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg samt elektrofag.

– Skal bedriftene bidra til å løse store samfunnsutfordringer i årene som kommer, må vi ha et utdanningssystem som dekker kompetansegapet. Vi trenger unge og vi trenger erfarne, vi trenger fagfolk som har et seriøst arbeidsliv å forholde seg til, og vi trenger at næringslivet satser på lærlinger og egne fast ansatte fagarbeidere, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.