Tverlandsbrua rv.80:

Forkastet anken

Staten er dermed frikjent i saken om økonomisk sluttoppgjør etter byggingen av rv. 80 Tverlandsbrua i Bodø.

Tverlandsbrua åpnet 9. november 2013. Den har fire kjørefelt og gang- og sykkelveg..
Tverlandsbrua åpnet 9. november 2013. Den har fire kjørefelt og gang- og sykkelveg.. Foto: Torbjørn Braset/vegvesen
Publisert

Lagmannsretten har behandlet og forkastet anken fra Nordea Bank, og det innebærer at tingrettens dom står seg. Staten er dermed frikjent i saken om økonomisk sluttoppgjør etter byggingen av rv. 80 Tverlandsbrua i Bodø, står det i en pressemelding på vegevesen.no

Bakgrunn

Entreprenøren Reinertsen AS bygde i perioden 2011-13 riksveg 80 Tverlandsbrua for Statens vegvesen. Kontraktsummen var på 264 millioner kroner. Partene ble ikke enige om det økonomiske sluttoppgjøret etter endt bygging, og Statens vegvesen avviste et tilleggskrav på 69 millioner kr. Reinertsen AS stevnet derfor staten for retten.

I ettertid gikk Reinertsen AS konkurs, og kravet ble overtatt av Nordea Bank.

Tingretten frikjente staten i desember 2017, og Nordea ble også dømt til å betale deler av statens saksomkostninger.

Entreprenøren Reinertsen AS bygde i perioden 2011-13 riksveg 80 Tverlandsbrua for Statens vegvesen.
Entreprenøren Reinertsen AS bygde i perioden 2011-13 riksveg 80 Tverlandsbrua for Statens vegvesen. Foto: vegvesen

Anken forkastet

Nordea anket tingrettens dom, men nå har altså lagmannsretten forkastet anken.

I tillegg må Nordea Bank betale statens sakskostnader i lagmannsretten på 860.000 kroner.

- Vi er fornøyd med at retten har gitt oss gjennomslag for vårt syn, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen.