Stopper konkurranse om gang- og sykkelvegprosjekt i Sandnes

"I forbindelse med overgang av ressurser mellom Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune, er det rett og slett ikke nok ressurser."

Planområdet utgjør ca. 148 dekar.
Planområdet utgjør ca. 148 dekar. Foto: Vegvesen
Sist oppdatert

Statens vegvesen har i dag sendt følgjande melding til dei fem entreprenørane som var med i konkurransen:

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse konkurransen, jf. forskrift om offentlige anskaffelser etter §25-4(1). Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn.

- I samband med overgang av ressursar mellom statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune, er det rett og slett ikkje nok ressursar til å følgje opp prosjektet på ein god nok måte. Det blir ny utlysing når ny organisasjon er på plass i fylkeskommunen og det er kapasitet til å følgje opp, fortel prosjektleiar Pål Thornes i Statens vegvesen.

Det skulle etablerers gang- og sykkelveg på ca. 3500 meter i tillegg til utbedringer på fylkesveien.
Det skulle etablerers gang- og sykkelveg på ca. 3500 meter i tillegg til utbedringer på fylkesveien. Foto: Vegvesen

Målet med prosjektet har vore å bygge ein trygg gang- og sykkelveg langs fylkesveg 333 mellom Bråstein og BMX-banen på Sviland.