Samarbeid i nord

Bedrifter må delta på den internasjonale konkurransearenaen for å kunne overleve i framtida. Mulighetene er ofte større når bedriftene samarbeider i klynger og nettverk om innovasjon, kompetanseutvikling og internasjonalisering.

Mineralklynge Nord er blitt tatt opp i Arenaprogrammet, fra venstre: seniorrådgiver Olav Dyrnes (Innovasjon Norge Nordland), styreleder Beate Bø Nilsen (LNS), prosjektleder Rune Finsveen(Kunnskapsparken Bodø), adm. dir. Gunn Ovesen (Innovasjon Norge) og spesialrådgiver Eivind Sommerseth (Norges forskningsråd)
Mineralklynge Nord er blitt tatt opp i Arenaprogrammet, fra venstre: seniorrådgiver Olav Dyrnes (Innovasjon Norge Nordland), styreleder Beate Bø Nilsen (LNS), prosjektleder Rune Finsveen(Kunnskapsparken Bodø), adm. dir. Gunn Ovesen (Innovasjon Norge) og spesialrådgiver Eivind Sommerseth (Norges forskningsråd)
Sist oppdatert

Fakta om Arena-programmet

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne i miljøene.

Prosjekter i programmet skal være basert på samspill og samarbeid mellom nærings-aktører, FoU- og utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører. Utgangspunktet skal være et klart uttrykt potensial for økt verdiskaping.

Prosjektene skal være solid forankret hos de ledende bedriftene i miljøet. Arena-programmet eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA med Innovasjon Norge som hovedansvarlig for gjennomføring av programmet.

Mineralklynge Nord er plukket ut som en av sju nye næringsklynger som får status som Arenaprosjekt i dag. De sju regionale klyngene ses på som svært lovende, og vil bidra til å utvikle et moderne og konkurransekraftig norsk næringsliv.

Aktørenes samhandling i Mineralklynge Nord skal bidra til:

· Et sterkt og varig samarbeid, nasjonalt og internasjonalt

· Økt innovasjon, lønnsomhet og verdiskaping i mineralnæringen

· Økt kompetanse og forskningsinnsats i næringen

· Redusert negativ påvirkning på miljø

Klyngen består av 30 aktører som har skrevet partneravtale:

· 20 mineralbedrifter i Nordland, Troms og Finnmark

· FoU- og utdannings miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Viktige støttespillere i prosjektet er offentlige utviklingsaktører (fylkeskommunene, fylkesmannen i Nordland, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA) samt interesseorganisasjoner (LO, NHO, EBA, Norsk Bergindustri, Maskinentreprenørenes forbund).

Denne saken ble første gang publisert 25/07 2012, og sist oppdatert 06/04 2017