Hareide besøkte anleggsområdet Tangen

Har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å sette i gang prosjektet så raskt som mulig,

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte onsdag 1. juli anleggsområdet på Tangen, der det nye dobbeltsporet skal gå, her sammen med konserndirektør Utbygging, Stine Undrum,
Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte onsdag 1. juli anleggsområdet på Tangen, der det nye dobbeltsporet skal gå, her sammen med konserndirektør Utbygging, Stine Undrum, Foto: Bane NOR
Sist oppdatert

Bane NOR gjenopptar konkurransene med entreprisene på strekningen Kleverud-Sørli. Det betyr at invitasjon til prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru, Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt igjen settes ut i markedet.

Kontraktene som ble trukket i vår settes nå ut i markedet

Etter den midlertidige stansen tidligere i vår kunne Hareide nå fortelle at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å sette i gang prosjektet så raskt som mulig, og med mål om å kunne ha byggestart i 2021.

I Bane NOR er vi klare til å gå ut med kontraktene i markedet igjen, og konserndirektør Utbygging, Stine Undrum, kvitterte ut med å opplyse at prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru blir lagt ut i løpet av uke 30. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering vil bli satt til 15. september.

Hele strekningen

Kleverud-Sørli-Åkersvika ses i sammenheng Hareide opplyste også at regjeringen ønsker en samlet utbygging av strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika og at de ønsker å gi bevilgninger som sikrer rasjonell fremdrift.