Folkeprotest mot Västlänken

Det er samferdselsrabalder i Gøteborg, der et folkeinitiativ vil stanse hele Västlänken–prosjektet, som de mener vil koste nærmere 60 milliarder kroner.

Et flertall av gøteborgerne mener Västlänken blir en kultur– og miljøkatastrofe. Her sprenges arbeidstunnel inntil Chalmerstunnelen.
Et flertall av gøteborgerne mener Västlänken blir en kultur– og miljøkatastrofe. Her sprenges arbeidstunnel inntil Chalmerstunnelen. Foto: Wikimedia Commons/MBargo
Sist oppdatert

Västlänken i Göteborg er et av en rekke store prosjekter i en by som i løpet av noen år vil forvandles til en storby med betydelig fortetting. Västlänken er en åtte kilometer lang togtunnel med tre underjordiske stasjoner. Ifølge Trafikverket skal kjempeprosjektet ferdigstilles i 2026, og ble for 10 år siden kostnadsberegnet til 20 milliarder kroner. Dette er oppjustert til 30 milliarder kroner.

Nei, 60 milliarder

Protestaksjonen mener imidlertid noe annet, og bygger sine påstander på geologen og tunneleksperten Hans Janzons beregninger. Aksjonen og Janzon mener kostnadene for Västlänken vil komme opp i 60 milliarder kroner.

En rekke store entreprenørselskaper er inne i prosjektet med hver sine delstrekk. PEAB har ansvar for delprosjekt Olskroken, mens NCC har Gøteborg Central. Konsortiet AGN, som består av Astaldi, Gülarmak og norske NRC Group er tildelt Kvarnberget og Haga-prosjektene, mens konsortiet West Linc Consortium, NCC Sverige AB och Wayss & Freytag Ingenieurbau AG tar seg av prosjekt Korsvägen, melder Byggfakta.no.

Katastrofe

Politikerne hyller prosjektet, mens majoriteten av innbyggerne i Gøteborg mener prosjektet ikke vil gi bedre kollektivtilbud for de fleste, og betegner hele prosjektet som en «kultur- og miljøkatastrofe». Byggfakta skriver at arkitekter, erfarne sivilingeniører og miljøbevegelsen har presentert alternativer, som vil redde flere av byens kulturbygg og parkområder, men hevder de er ikke blitt hørt av de politiske myndighetene.

Åtte kilometer

Tre banestrekninger møtes i dag i Gøteborg. Det er Västra Stambanen som kommer fra Stockholm, Norge/Vänerbanen fra Karlstad og Oslo, og Bohusbanan fra Strømstad. I tillegg kommer også sporsystem fra Gøteborgs ytre havner, godsspor fra Västkustbanan og Sävenes rangerbangård.

Den nye Västlänken blir en åtte kilometer lang jernbanestrekning med dobbeltspor, hvorav seks kilometer skal gå i tunnel gjennom sentrale Gøteborg, med tre nye stasjoner i Haga, Korsvägen og Gøteborg Central.

Denne saken ble første gang publisert 12/06 2019, og sist oppdatert 11/06 2019