Seilingsled forbi anleggsområdet

Det er etablert seilingsled forbi anleggsområdet ved Trysfjordbrua vest i Kristiansand kommune. Dette gjøres for å gi båtfolket trygg passasje i anleggsperioden.

Nå starter arbeidet med å etablere midlertidige avstivingstiltak for Trysfjordbrua. Samtidig er det merket opp seilingsled, som sikrer båtfolket en trygg passering av anleggsområdet.
Nå starter arbeidet med å etablere midlertidige avstivingstiltak for Trysfjordbrua. Samtidig er det merket opp seilingsled, som sikrer båtfolket en trygg passering av anleggsområdet. Foto: Nye Veier
Sist oppdatert

Sammen med totalentreprenør AF realiserer Nye Veier 19 kilometer ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. Som følge av byggingen av den omtrent 550 meter lange brua som skal bære E39 over Trysfjord, er det nødvendig å gjøre tiltak i fjorden for midlertidig å avstive brua i byggeperioden. Tiltaket vil, ifølge Nye Veiers pressemelding, medføre at det blir arbeid fra lekter i fjorden for å etablere sikringspunkter, kalt plattformer. Arbeidet fra lekteren starter i disse dager og med en varighet på omtrent ti uker.

Tre meters seilingsdybde

I perioden vil fjorden bli innsnevret på grunn av festeanordninger som stabiliserer lekteren. Arbeidsområdet er merket med bøyer og gule kjegler i vannet, i tillegg til lyspunkt for synlighet etter mørkets frembrudd. Disse merkingene er lagt ut for å sikre en trygg seilingsled forbi anleggsområdet. Seilingsdybden er minimum tre meter.

Nye Veier oppfordrer alle til følge merkingen, og være oppmerksomme når de ferdes vannveien forbi anleggsområdet.

Arbeidet på vann vil først pågå i vestre del av fjorden, og det er merket passasje i østre del av fjorden. Deretter vil området rigges om, slik at arbeidet fra lekter skjer i østre del mens seilingsled blir flyttet til vestre del av fjorden. Etter at brua er ferdig bygd, vil de midlertidige sikringsinstallasjonene i Trysfjorden bli fjernet.

Denne saken ble første gang publisert 03/09 2020, og sist oppdatert 02/09 2020