Seks vil bygge fv. 820 Selneselv bru

Tilbudene spenner fra 11 til 15 millioner kroner ved Sortland

Kjørebru og gangbruk skal rives / fjernes og erstattes med felles bruplate. Foto: Google street view
Kjørebru og gangbruk skal rives / fjernes og erstattes med felles bruplate. Foto: Google street view
Publisert

Det var flere entreprenører som ga tilbud på bygging av ny bru over Selneselv, rett nord for Sortland i Nordland.

Det er Nordland fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet, Statens vegvesen bygger og utfører på vegne av fylkeskommunen.

Disse seks entreprenørene ga tilbud:

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS: 10.942.188,50,-

Consolvo Overflate AS: 11.680.143,71,-

HAK Entreprenør AS: 12.277.190,35,-

Implenia AS: 12.289.159,85,-

Sortland Entreprenør AS: 13.112.670,-

Thore Magnussen & Sønn AS: 14.964.060,85,-

Fv 820 Selneselv ligger rett nord for Sortland sentrum. Ill: svv
Fv 820 Selneselv ligger rett nord for Sortland sentrum. Ill: svv

Skal være ferdig i midten av oktober

Dette skal gjøresJobben skal være ferdig innen midten av oktober og omfatter blant annet rivning av eksisterende betongbru, samt flytting av eksisterende g/s-bru over til midlertidig g/s-veg.

Bruen som skal rives er kjørebru i betong, denne skal erstattes med ny bru i betong med felles bruplate for kjøreveg og g/s veg. Broen får et spenn på 12 meter, totallengde på 17 meter og ei bredde på 13 meter.

Etter at ny bru er ferdig bygget skal trebru over interimsvegen fjernes ved riving eller flyttes bort hel.

Abonner på AnleggsMagasinet