Setter opp 7 km støyskjerming

125 boliger har allerede fått støyskjerming innvendig - nå bygges nær sju kilometer med støyskjermer og støyvoller langs ny E134 Damåsen-Saggrenda

Støyskjermene ved Gomsrud terrasse er på det nærmeste ferdig. Støyvoller langs Moane og i Saggrenda kommer etter hvert Foto: Kjell Wold/svv
Støyskjermene ved Gomsrud terrasse er på det nærmeste ferdig. Støyvoller langs Moane og i Saggrenda kommer etter hvert Foto: Kjell Wold/svv
Sist oppdatert

Mens støytiltakene på boliger ble fullført i fjor høst, pågår arbeidet med støyskjermer og støyvoller for fullt fram mot åpningen om vel halvannet år.

I 2018 er det først og fremst de omfattende støyskjermene langs Gomsrudveien som skal settes opp. De lengste enkeltstrekkene med sammenhengende støyskjermer finner vi langs Gomsrudveien mellom Tislegård og Myntbrua.

Skjerm mot tettbebyggelse

Støyskjermene ved Gomsrud terrasse er på det nærmeste ferdig. Støyvoller langs Moane og i Saggrenda kommer etter hvert. Det samme gjelder for Sellikdalen.

Støyskjermer er alt på plass ved Gomsrud terrasse. Foto: Kjell Wold/svv
Støyskjermer er alt på plass ved Gomsrud terrasse. Foto: Kjell Wold/svv

De neste sju kilometer med utvendig støyskjerming fordeler seg slik mellom støyskjermer og støyvoller:

Støyvoller: 3,7 kilometer

Støyskjermer: 3 kilometer

Abonner på AnleggsMagasinet

Nye støyskjermer settes opp mot veg og jernbane i Gomsrudveien fra Myntbrua og sørover. Foto: Kjell Wold/svv
Nye støyskjermer settes opp mot veg og jernbane i Gomsrudveien fra Myntbrua og sørover. Foto: Kjell Wold/svv

Denne saken ble første gang publisert 27/03 2018, og sist oppdatert 26/03 2018