Signerte driftskontrakt verdt 475 millioner kroner

Den 29 mai. signerte direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, og administrerende direktør i Svevia Norge AS, Lars Reitan, ny driftskontrakt verdt 475 068 500 kroner.

Bjørn Laksforsmo (nederst til venstre) og Lars Reitan (midten øverst) med digitalt håndtrykk etter at kontrakten var signert.
Bjørn Laksforsmo (nederst til venstre) og Lars Reitan (midten øverst) med digitalt håndtrykk etter at kontrakten var signert. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Det dreier seg om driftskontrakt «9108 Østerdalen 2020-2025» som består av rv.3 fra Kolomoen til Ulsberg i Trøndelag, E16 fra svenskegrensa til Kongsvinger, rv.25 fra svenskegrensa til Hamar og rv.2 fra svenskegrensa til Elverum.

Totalt handler det om 628,7 kilometer riksveg.

Kontrakten har en varighet på 5 år med oppstart 1.september 2020, og dreier seg om både sommer- og vinterdrift av riksveger og tilhørende sidearealer, samt noe mindre vedlikeholdsarbeid.

Det var tre tilbydere som ga pristilbud på oppdraget. Svevia Norge AS hadde lavest pris og fikk derfor oppdraget.

De øvrige tilbyderne var Mesta AS og Presis Vegdrift.

Kontrakten ble signert digitalt – i et Teams-møte.

Denne saken ble første gang publisert 03/06 2020, og sist oppdatert 02/06 2020