Kvartsstøvkontroll i gruvene

I år kommer Arbeidstilsynet til å sjekke gruvene spesielt for kreftfremkallende kvartsstøv.

Gruveansatte er spesielt utsatt for kvartsstøv som kan gi kreft.
Gruveansatte er spesielt utsatt for kvartsstøv som kan gi kreft. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Arbeidstilsynet starter opp ny aktivitet innen bergverksdrift og utvinning i 2020. Ansatte i denne næringen er utsatt for kvartsstøv som kan føre til kreft. I tillegg er det en næring med mange ulykker og risiko for muskel- og skjelettplager. Bergverksdrift og utvinning er av de fem næringene med flest arbeidsskadedødsfall.

I 2020 har Arbeidstilsynet dessuten nasjonale næringsaktiviteter rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning.

– Disse næringene er valgt ut, fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene, men vi ser at det fortsatt er utfordringer. Vi har derfor valgt å videreføre aktivitetene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I tillegg til næringsaktivitetene viderefører Arbeidstilsynet innsats mot arbeidsmiljøutfordringer innen arbeidsdykking og arbeid med asbest.

Denne saken ble første gang publisert 12/02 2020, og sist oppdatert 11/02 2020