7,2 milliarder til drift og vedlikehold

Bane NOR har fått innvilget 7,2 milliarder - største delen går til hovedstrekningene.

Sliping av skinner, fra en tidligere arbeidsperiode på Jærbanen.
Sliping av skinner, fra en tidligere arbeidsperiode på Jærbanen. Foto: Atle Havnerås/Bane NOR
Sist oppdatert

I 2020 har Bane NOR på landsbasis fått bevilget 7,2 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Nordlandsbanen, Kongsvingerbanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen, Østfoldbanen, strekningen Oslo–Drammen og i Osloområdet.

I vedlikeholdsoversikten 2020 kan man lese punktvis hva som skal gjøres og hvor.

Investeringene øker

I denne oversikten er ikke de store utbyggingsprosjektene tatt med. Disse er finansiert over jernbanens investeringsbudsjett for 2020 på 11,6 milliarder kroner. (Investeringsbudsjettet i 2019 var 10 milliarder og i 2018 var det på 8,9 milliarder kroner.

De to foregående årene:

I 2019 ble det bevilget 2,6 milliarder kroner til drift, samt 1,8 milliarder til vedlikehold og 2,5 milliarder til fornyelse av eksisterende anlegg.

I 2018 ble det bevilget 2,6 milliarder kroner til drift, samt to milliarder til vedlikehold og 2,5 milliarder til fornyelse av eksisterende anlegg.

ERTMS-prosjektet

I tillegg er det bevilget 1,4 milliarder til ERTMS-prosjektet, som skal erstatte dagens signalsystemer og dermed bedre punktligheten og øke kapasiteten på jernbanen. I denne oversikten er ikke de store utbyggingsprosjektene tatt med. Disse er finansiert over jernbanens investeringsbudsjett for 2020 på 11,6 milliarder kroner.

Denne saken ble første gang publisert 02/03 2020, og sist oppdatert 28/02 2020