Skal fjerne eksplosive masser

Gjermundshaug Anlegg AS har fått oppdraget med å miljøsanere tre gamle avfallsfyllinger på Hofstad militærleir i Melhus.

dumper
dumper
Publisert Oppdatert

Forsvarsbygg Skifte Eiendom skal miljøsanere tre gamle avfallsfyllinger i et avgrenset område av tidligere Hofstad militærleir i Melhus kommune.

Det foreligger opplysninger om mulig nedgravde fosforgranater, og det er funnet ammunisjonsrester i én av fyllingene.

- På grunn av en mulig fare for funn av eksplosiver har Skifte Eiendom krevd at entreprenøren benytter fjernstyrte maskiner ved gjennomføring av alt arbeid med avfallsfyllingene. I dette prosjektet settes personsikkerheten øverst, sier Odd Erik Martinsen i en pressemelding.

De tre avfallsfyllingene har en utstrekning på henholdsvis 1.100 m2, 24 m2 og 1.750 m2. Masse som overstiger kravene til forurensningsmyndigheten, og eventuelle funn av farlig avfall, vil bli fjernet og levert til godkjent mottak. Miljøkontroll vil bli ivaretatt av ekstern konsulent gjennom hele anleggsperioden.

- Jobben består i for oss å flytte forurensede masser og masser med eksplosiver. 

Utstyr som blir brukt er fjernstyrte gravere og dumpere, samt sorteringsverk og oppbygning av sorteringshall hvor all masse blir i gjennomgått av forsvarets mannskaper og sortert i forskjellige fraksjoner og fareklasser. Alt arbeid blir utført fjernstyrt pga. eksplosivfaren rundt dette arbeidet, forklarer Jan Inge Gjermundshaug i en melding.

Hofstad leir ble etablert i 1942-43 og har blitt benyttet til militær aktivitet, samt lagring og vedlikehold av ammunisjon. Den militære driften opphørte midt på 2000-tallet, og Skifte Eiendom solgte leiren til Melhus kommune i 2008. Området er nå regulert til næringsformål.