Tilbudsåpning 25.08:

Skal være ferdig om et år

Oppstart på bygging av den nye sørgående Skjeggestad bru er i løpet av september 2015.

I følge en NVE-rapport var det tidligere planerings- og utfyllingsarbeid i området rett før skredhendelsen som utløste raset. Foto: Statens vegvesen / Orbitron AS
I følge en NVE-rapport var det tidligere planerings- og utfyllingsarbeid i området rett før skredhendelsen som utløste raset. Foto: Statens vegvesen / Orbitron AS
Sist oppdatert

Oppstart på bygging av den nye sørgående Skjeggestad bru er i løpet av september 2015. Ferdigstillelse er planlagt til fellesferien 2016.

E18 Skjeggestad bruer - EK3- Nye Mofjellbekken bru vest er nå lyst ut.

Den 2. februar 2015 ble Mofjellbekken bru vest kritisk skadd som følge av jordras.

Skadeomfanget og tiltak ble vurdert av en ekspertgruppe bru/geoteknikk under ledelse av Statens vegvesen Vegdirektoratet, og gruppen leverte sin rapport datert 9.2.2015. Med bakgrunn i konklusjonene i rapporten ble det besluttet å rive hele brudekket samt søyler og fundamenter på Mofjellbekken bru vest, med unntak av søyle i akse 2 og begge landkarene som ble bevart. Rivearbeidene har blitt gjennomført fra februar og er ferdigstilte i mai 2015.

Slik så det ut ved sørgående Skjeggestad bru den 10. mars i år. Foto: Fredrik Saugstad
Slik så det ut ved sørgående Skjeggestad bru den 10. mars i år. Foto: Fredrik Saugstad

Samtidig med rivearbeidene har det blitt utført en omfattende planering av skredområdet på Skjeggestad, og stabilisering av rasområdet med kalk-/sementpeler. To av fundamentene på den parallelle brua i nordgående løp på E18, Mofjellbekken bru øst (akse 4 og akse 5) har også blitt refundamentert på jetpeler under betongfundamentene, før E18- trafikken ble satt tilbake på brua.

Noen endringer

Mofjellbekken bru vest skal gjenoppbygges etter opprinnelige tegninger med enkelte modifikasjoner og tilkobles eksisterende veg på begge sider. Prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert.

Skal bygge fra peletopp

Arbeidene med levering og installering av stålkjernepeler for de nye fundamentene i aksene 3, 4, 5, og 6, er satt ut på en egen byggherrestyrt avtale med Skanska Norge AS/Underentreprenør Entreprenørservice AS, for å få redusert den totale byggetiden for Nye Mofjellbekken bru vest. Bruentreprenøren er forutsatt å bygge videre fra peletopp. Dimensjoneringsklasse H9 med fartsgrense 100 km/t.

Skanska og svenske Keller har stått for planering og stabilisering av skredområdet. Foto: Fredrik Saugstad
Skanska og svenske Keller har stått for planering og stabilisering av skredområdet. Foto: Fredrik Saugstad

Denne saken ble første gang publisert 10/07 2015, og sist oppdatert 06/04 2017