Kontrakt:

Skanska bygger Nedre Otta

Opp til 100 mennesker i sving for 12 kilometer tunnel.

Kraftverket er Norges største vannkraftprosjekt under planlegging, og vil gi vel 270 GWh ny kraft. Det tilsvarer forbruket til ca. 13 000 husstander. Kart: Eidsiva Energi.
Kraftverket er Norges største vannkraftprosjekt under planlegging, og vil gi vel 270 GWh ny kraft. Det tilsvarer forbruket til ca. 13 000 husstander. Kart: Eidsiva Energi.
Sist oppdatert

Det ble altså Skanska som skal bygge Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå.

Kontrakten omfatter driving og sikring av ca. 12000 meter tunnel med tverrsnitt fra 20 til 100 kvadratmeter.

I tillegg skal det bygges kraftstasjon og trafohall i fjell, med betongarbeider rundt inntak, kraftstasjonsområde, utløp og portal.

Eksisterende dam

Nedre Otta kraftverk skal benytte eksisterende inntaksdam til Eidefossen kraftverk, uten at dammen blir hevet eller endret, fortelles det.

- Av alle aktuelle vannkraftprosjekter i Norge i dag er det Nedre Otta kraftverk som vil bidra mest til å oppnå klimamålene innen 2020, sier Steinar Myhre, konserndirektør for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Fra inntaket føres vannet i tunnel til den nye kraftstasjonen. Kraftverket vil ha effekt på 85 MW og utnytte et fall på ca. 55 meter. Årsproduksjonen blir ca. 315 GWh, som tilsvarer strømforbruket til 15000 husstander.

Lokalsamfunnet er også sikret eierskap og styring med utbyggingen, og har stilt seg bak utbyggingen av Nedre Otta.

Starter oktober 2016

Byggestart er oktober 2016 og prosjektet vil være ferdigstilt våren 2020. Skanska vil på det meste ha ca. 100 personer involvert i prosjektet.

Kontrakten har en verdi på 657 millioner kroner og inngår i ordrereserven for tredje kvartal 2016. Skanskas kunde er Eidsiva Vannkraft AS, som bygger ut på vegne av AS Eidefoss, E-CO Energi og Eidsiva Energi.

Bilde fra kontraktssigneringen: Oddleiv Sæle, Direktør i Eidsiva og Magnar Myklatun, prosjektsjef i Skanska Norge AS.
Bilde fra kontraktssigneringen: Oddleiv Sæle, Direktør i Eidsiva og Magnar Myklatun, prosjektsjef i Skanska Norge AS. Foto: Skanska

Denne saken ble første gang publisert 27/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017