Skilles etter 8 år

Midt i sommerferien valgte to store aktører å gå fra hverandre. Fremover skal de konkurrere mot hverandre.

Kynningsrud AS og Stangeland Gruppen AS som eier Nordic Crane Group AS med en halvpart hver, splitter nå virksomheten mellom seg.
Kynningsrud AS og Stangeland Gruppen AS som eier Nordic Crane Group AS med en halvpart hver, splitter nå virksomheten mellom seg. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Selv om mye står stille i sommerferien, skjer det allikevel saker som omtrent - men altså ikke helt - går oss hus forbi.

Blant disse er nyheten om at Nordic Crane Group valgte å dele konsernet etter åtte års ekteskap.

Det er Stangeland Gruppen AS og Kynningsrud AS som hver eier en halvpart i konsernet etter at de valgte å slå kranvirksomhetene sine sammen i 2008.

I løpet av disse årene har gruppen nær doblet sin virksomhet, men i en felles pressemelding heter det at synergien allikevel ikke ble slik eierne ønsket seg og at de på grunn av geografiske avstander ikke fikk utnyttet ressursene godt nok.

Kynningsrud og Stangeland velger derfor med virkning fra 1. juli å gå tilbake til sitt gamle ståsted.

Årsomsetningen vil bli cirka 600 mill. kroner i hver av de nye virksomhetene og antall ansatte vil bli cirka 300 i hver gruppe. Det vil si tilnærmet like store selskaper.

Landsomfattende rammeavtaler blir videreført og gjennomføres som kontrakter og avtaler tilsier. Reforhandling skjer imidlertid i konkurranse selskapene imellom.

Selskapene blir derfor rivaler i fremtiden.

Slik deler de:

  • Kynningsrud AS overtar virksomhetene på Østlandet og hele virksomheten i Sverige gjennom morselskapet Nordic Crane Kynningsrud AS.
  • Stangeland Gruppen AS overtar virksomhetene fra Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge gjennom morselskapet Nordic Crane Stangeland AS.

Denne saken ble første gang publisert 09/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017