bompengefesten

Nå økes antallet bommer til 73

Fra 1. mars 2019 vil det totale antallet bomstasjoner i Oslo og Akershus være 73

Mange, men prisen skal ikke bli høyere, enda.....
Mange, men prisen skal ikke bli høyere, enda..... Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Inntektene skal gå til Oslopakke 3 står det i vegvesenets sider.

Behandlet og godkjent

Endringene som trer i kraft i mars 2019 er trinn 2 i den reviderte avtalen for Oslopakke 3, som er vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og er godkjent av Stortinget. Trinn 1 ble innført i oktober 2017, og innebar innføring av tids- og miljødifferensierte bompengetakster i eksisterende bomsnitt i Oslo.

Alle bomstasjoner skal i utgangspunktet være klare for innkreving av bompenger 1. mars 2019.

Svarte prikker er Osloringen, oransje er bygrense og grønne er indre ring.
Svarte prikker er Osloringen, oransje er bygrense og grønne er indre ring. Foto: vegvesen

Den nye avtalen innebærer flere endringer fra dagens ordning:

Dagens «Osloring» får toveis innkreving, men samtidig halveres taksten slik at totalsummen for tur/retur blir den samme som i dag.

«Indre Ring» etableres med 39 nye bomstasjoner for toveis innkreving i Oslo (Ring 2 med armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud).

«Bygrensesnitt» etableres med 14 nye bomstasjoner for enveis innkreving på Oslos bygrense for trafikk fra Romerike og Follo

Grunnarbeider og kabellegging

Det er Statens vegvesen som er byggherre for bomstasjonene. Anleggsarbeidene vil grovt sett foregå i to etapper. Første etappe vil bestå av forberedende arbeider: grunnarbeider, kabellegging osv. Disse arbeidene vil skje før nyttår. Etappe to, som består av å sette opp installasjonene som skal være over bakken, sånn som stolper, portaler, og kameraer, vil skje på nyåret. Det er utfordrende å grave i Oslo, det ligger mye i grunnen fra tidligere tider. Derfor må justeringer av fremdriftsplanen påregnes, men alle bomstasjoner skal i utgangspunktet være klare for innkreving av bompenger 1. mars 2019.

Timesregel

Prinsippet med timesregel videreføres. Det innebærer at du kun betaler for én passering per time, selv om du passerer flere bomstasjoner i Osloringen og Indre Ring.

For passeringer i Bygrensesnitt/Bærumsringen gjelder egen timesregel. Det betyr at du betaler kun for én passering per time, selv om du passerer flere bygrensesnitt.

Fra en- til toveis innkreving

Toveis innkreving betyr ikke at du må betale dobbelt å mye som i dag, bedyrer statens vegvesen.

Bilisten betaler for passering i begge retninger, men dette blir likevel ikke dyrere enn dagens situasjon, fordi prisen halveres. Eksempelvis betaler en med dieselbil i dag 59 kroner for én passering i rush. Med toveisprinsippet vil bilisten betale 29,50 kroner hver vei. Kjører du fra Akershus og inn til Oslo betaler du kun for passering inn til Oslo i Bygrensesnittet, og på turen tilbake blir det ingen avgift.