Støy fra anlegg:

Sommerdilemma på brua

Fredrikstad er i feriemodus, og ingen ønsker anleggsstøy. Vegvesenet tar hensyn - så langt det lar seg gjøre.

Byggeleder Stein Andersen har stor forståelse for naboer og feriefolk.
Byggeleder Stein Andersen har stor forståelse for naboer og feriefolk. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

TUNGT VEDLIKEHOLD: Det meisles og sandblåses på Fredrikstadbrua om dagen.

Ingen av delene er støyfritt, og det er mange nære naboer i sommerbyen.

Statens vegvesen og Consolvo har stor forståelse for feriefolket og naboer, men anleggsvirksomheten kan ikke ta ferie i flere uker. Det måtte bli en «hybridløsning», som begge parter ser ut til å ha en gjensidig forståelse for.

Max 60 dB

Støyforskriftene tilsier nemlig at anlegg med varighet ut over seks måneder har et øvre ekvivalent lydnivå på 60 dB mellom klokka 07.00 og 19.00 på hverdager, og det er utfordrende.

Vegvesenets byggeleder, Stein Andersen, forteller at det mest støyende arbeidet derfor er stoppet kl. 18 i sommerukene. Men noe montasjearbeid må fortsatt gjøres på natten på grunn av stor trafikk på dagtid.

Brua er den eneste tverrforbindelsen over elva i nedre Glommaregionen og døgntrafikken kan komme opp i over 40.000 i sommermånedene.

Full stopp ikke mulig

– Helt stopp i sommerperioden hvor utelivet er på topp er ikke mulig fordi rehabiliteringsarbeidene ikke kan foregå i den kalde årstid. En stans ville dessuten gitt forlenget anleggstid ut over de tre årene som er kontraktsfestet.

Tidsskjemaet skal holde hardt, selv om ferdigstillelse er satt på «behagelig» avstand, i november 2018, sier Andersen.

Kontrakten med Consolvo omfatter rehabilitering og overflatebehandling av betong- og stålkonstruksjoner, vedlikehold av eksisterende ytterrekkverk og lysmaster, montering av nye mellomrekkverk, utskifting av portalbjelke, belysning, el-anlegg og støyskjermer. Den samlede anleggskostnaden er på 102 millioner kroner eks. moms, men vil øke noe på grunn av økt vedlikeholdsomfang, får vi vite.  

Brua er 824 meter lang med et midtspenn over Glomma på 196 meter. Fra vannspeilet til bruas veibane er det 40 meter.

Her meisles det for å fjerne kloridskadet betong og armering.
Her meisles det for å fjerne kloridskadet betong og armering. Foto: Geir Hasle

Varmen krever mye drikke

– Og høyere skal det bli når rehabiliteringsarbeidene for stålbuen nå er i gang i sommervarmen. Her snakker vi hete med mulig dehydrering, så det går med mye vann og kalddusjing på brua, sier Stein Andersen.

– Personsikkerheten tar vi ekstremt alvorlig. Skjer det en ulykke på ei bru kan det få fatale følger. Ikke minst gjelder det stillas i så stor høyde, der vi er både over vei, vann og jernbane med mye pågående trafikk.

På brubuen er folkene oppimot 70 meter over Glommas vannspeil.

– Dette er en tøff HMS-oppgave. Stillasene, både planlegging og montering, blir derfor grundig sjekket og fulgt opp i flere ledd, også med godkjenning av Vegdirektoratet og eksternt spesialfirma.

Jevnlige sikkerhetsøvelser

– Stillasene er i tillegg et viktig tema på alle verne- og byggemøter, legger Andersen til. På grunn av alle konfliktpunktene med høy trafikkintensitet, holdes det jevnlig sikkerhetsøvelser.

For litt siden ble det gjennomført en øvelse med god bistand fra Fredrikstad Brannvesen, som stilte med fullt utstyr for nedfiring av «skadet» person, og dykkerbil for søk i elva.

En ny enda mer omfattende øvelse er planlagt når brubanens underside skal rehabiliteres ut på høsten, får Anleggsmagasinet opplyst.

Denne saken ble første gang publisert 28/07 2016, og sist oppdatert 06/04 2017