nytt kjempeprosjekt vedtatt:

10-milliarders prosjekt ble vedtatt i Stortinget

Sotra-prosjektet ble vedtatt i Stortinget 15. mai 2018. Det skal gjennomføres som OPS-prosjekt.

Blant annet blir det ny Sotra bru, en 950 meter lang hengebru, i tillegg til tre andre bruer. Illustrasjon: statens vegvesen
Blant annet blir det ny Sotra bru, en 950 meter lang hengebru, i tillegg til tre andre bruer. Illustrasjon: statens vegvesen
Sist oppdatert

Det betyr at alt skal pakkes i én kontrakt: Bygging av bru, tunnel, veier og lokalvegnett, finansiering og drift- og vedlikehold i 20 år.

I september/oktober skal Statens vegvesen være klare til å møte markedet for å orientere om kravene i anbudsdokumentene og veien fram til prekvalifisering.

Vi har fersk erfaring med å utvikle OPS-kontrakten fra rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum som vi trekker på i arbeidet fram mot kontakt for OPS Sotra.

Fakta om prosjektet

  • Ny Sotra bru 950 meter + tre mindre bruer
  • 9,4 km firefeltsvei
  • 14 km gang- og sykkelvei
  • ÅDT er om lag 27.400
  • Kostnadsestimat om lag 10 mrd. kr (2018-kroneverdi)

Abonner på AnleggsMagasinet

Oversikt over nye rv. 555 ved Storavatnet med ny kollektivterminal og grønnstruktur. Illustrasjon: svv
Oversikt over nye rv. 555 ved Storavatnet med ny kollektivterminal og grønnstruktur. Illustrasjon: svv

Fakta om Rv. 55 Sotrasambandet:

Hensikt:

skal sikre gode og effektive kommunikasjonstilhøve til bysentrum, bydelar og til transportknutepunkt for sentralt hovudvegnett, stamvegnett, jernbane, sjø- og lufttransport.

Finansiering:

Stat og bompenger

NTP:

Omtalt i NTP 2006 - 2015

Fase:

Planfase

Bebilgning:

Ikke omtalt