Fremmedplanter i løsmasser

Sweco er på jakt etter folk som har erfaring med fremmede plantearter fra anleggsprosjekter.

Fremmede planter kan være hagelupin, parkslirekne og tromsøpalme. Her er lupin i sensommerutgave. (Foto: Oskar Aanmoen)
Fremmede planter kan være hagelupin, parkslirekne og tromsøpalme. Her er lupin i sensommerutgave. (Foto: Oskar Aanmoen)
Sist oppdatert

Det blir ofte satt krav i detalj-/byggeplaner om hvordan fremmede plantearter skal behandles. På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Sweco derfor undersøke hvordan håndtering av løsmasser med fremmede plantearter kan foregå for å ha minst risiko for spredning.

I forbindelse med forskrift om fremmede organismer jobbes det med å øke kunnskapen om hvordan løsmasser med fremmede plantearter skal håndteres. Dette vil gjøre det enklere å drive veiledning rundt hva som bør gjøres med den enkelte arten, og hvordan massene den vokser i skal behandles.

For å få god informasjon om problemstillingen er vi avhengig av kunnskap/erfaring fra personer som har arbeidet med prosjekter med håndtering av løsmasser med fremmede plantearter. Sweco vil å se nærmere på hvordan løsmasser med fremmede plantearter håndteres, om gjennomføring av ulike tiltak fungerer.