Startet arbeider langs riksveg 3

Gjermundshaug Anlegg setter igang med forsterking og utvidelse til 9 meters bredde

Gjermundshaug har jobbet med breddeutvidelse på Rv.3 siden 2015. Her ser vi fra Hedmark nord. Foto: Gjernundshaug
Gjermundshaug har jobbet med breddeutvidelse på Rv.3 siden 2015. Her ser vi fra Hedmark nord. Foto: Gjernundshaug
Sist oppdatert

På oppdrag for Statens vegvesen har Gjermundshaug Anlegg AS startet anleggsarbeidene på og langs riksveg 3 mellom Søkkunda bru og Evenstad.

Entreprenøren har startet med etablering av anleggsplass (rigging), og etter hvert hogging av skog langs vegen.

Forsterking og breddeutvidelse

Gjennom vår, sommer og høst skal riksveg 3 på strekningen forsterkes samt utvides fra en bredde på 8,50 meter til en bredde på 9,05 meter.

Omfattende massetransport

Dette betyr stor aktivitet, med blant annet omfattende massetransport, på den cirka fem kilometer lange strekningen av riksveg 3.

Foto fra allerede utført arbeid Hedmark nord. Foto: Gjermundshaug
Foto fra allerede utført arbeid Hedmark nord. Foto: Gjermundshaug

Vil pågå til desember

Arbeidene med å forsterke og breddeutvide riksveg 3 vil pågå frem til november-desember i år.

Etter planen skal asfaltering skje høsten 2018. Det må påregnes redusert fremkommelighet for trafikantene på riksveg 3 i anleggsperioden. Det siste laget med asfalt (slitelaget) blir lagt i 2019.

Abonner på AnleggsMagsinet