Byvekstavtalen for Nord-Jæren signert

Staten bidrar med nærmere 17 milliarder kroner i perioden 2019 til 2029. Pengene skal blant annet gå til å finansiere over halvparten av Bussveien.

Halvparten av de statlige midlene vil gå til å finansiere Bussveien.
Halvparten av de statlige midlene vil gå til å finansiere Bussveien. Foto: Rogaland fylkeskommune
Sist oppdatert

Fylkesordfører Marianne Chesak og de fire ordførerne på Nord-Jæren møttes torsdag i Stavanger for endelig å signere byvekstavtalen, sammen med samferdselsministeren og statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsministeren møtte fylkesordføreren og ordførerne i fire kommuner torsdag
Samferdselsministeren møtte fylkesordføreren og ordførerne i fire kommuner torsdag Foto: Rogaland fylkeskommune

– Dette er en svært god avtale for Rogaland, sa Knut Arild Hareide. I avtalen forplikter kommunene, Rogaland fylkeskommune og statlige parter til en effektiv arealbruk og til at veksten i persontransport tas med kollektiv, sykkel og gåing.

Staten bidrar med nærmere 17 milliarder kroner i perioden 2019 til 2029. Pengene skal blant annet gå til å finansiere over halvparten av Bussveien.

Tidligere illustrasjon av Bussveien.
Tidligere illustrasjon av Bussveien. Foto: Statens vegvesen

– Med denne avtalen har vi lagt til rette for en velfungerende og framtidsrettet transport- og arealpolitikk i denne regionen, sa Hareide.

Reforhandlet avtalen i fjor I desember 2019 ble staten og de lokale partene på Nord-Jæren enige om en ny, reforhandlet byvekstavtale. Den nye avtalen erstattet byvekstavtalen fra 2017. I juli i år kom beskjeden fra regjeringen om at avtalen var godkjent.

Denne saken ble første gang publisert 18/08 2020, og sist oppdatert 17/08 2020