Avdekket grove rettighetsbrudd

Grove brudd på lønns- og arbeidsbetingelsene er avslørt hos en av underleverandørene til ABB på et av Statnetts prosjekter.

Statnett ser alvorlig på grove brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører til store internasjonale selskaper.
Statnett ser alvorlig på grove brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører til store internasjonale selskaper. Foto: Statnett
Publisert Oppdatert

ABB har påtatt seg ansvaret for å rydde opp i forholdene, og har anmeldt forholdene til politiet. Det skriver Statnett på sine nettsider.

De alvorlige forholdene ble avdekket etter at Statnett fikk opplysninger som vekket mistanke om ulovligheter. Videre granskning har gitt tilgang på informasjon om grove og systematiske brudd på arbeidstakernes lønns- og arbeidsbetingelser.

– Dette blir stadig vanskeligere å avdekke, sier ledelsen i Statnett.

Forteller om trusler

De rammede arbeiderne har mottatt lønn i tråd med norske tariffer under sine opphold i Norge. Arbeidere forteller imidlertid at de har blitt avkrevd tilbakebetaling av store deler av lønnen når de har vært i hjemlandet under friperioder eller på ferie. De forteller om trusler om sanksjoner, dersom dette ikke blir etterlevd. Ifølge arbeiderne får de verken lønnsslipper eller annen dokumentasjon på den lønnen de får.

Uakseptabelt

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Vi forutsetter selvsagt at alle våre leverandører sørger for at norsk lov og våre kontrakter blir fulgt, også av deres underleverandører. Vi legger til grunn at ABB tar ansvar for å løse den alvorlige situasjonen, slik de har lovet. De har forpliktet seg til å sikre at arbeiderne får det de har krav på, og arbeiderne skal selvsagt ikke oppleve negative konsekvenser i kjølvannet av saken, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Skal betale tilbake

ABB har forsikret Statnett om at alle ulovlige pengeoverføringer tilbakebetales, og at de vil tilby jobb til arbeiderne i en overgangsperiode. Kontrakten med underleverandøren skal avbrytes. Det forventes at ABB redegjør grundig for hvordan dette kunne skje og hvordan de skal sikre at det ikke skjer igjen.

Tredje gang

Både Statnett og ABB har tidligere gjennomført kontroller og revisjoner av den gjeldende underleverandøren, inkludert intervjuer med arbeidere. Disse har ikke avdekket noen vesentlige uregelmessigheter. Statnett har imidlertid i etterkant fått informasjon om at arbeidere hadde mottatt instruksjoner fra ledelsen om ikke å omtale disse forholdene.

– Dette er tredje gang i løpet av de siste årene at vi avdekker grove brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører til store internasjonale selskaper. Det er svært alvorlig og en uholdbar situasjon. Vi ser en utvikling hvor arbeidslivskriminaliteten blir stadig vanskeligere å avdekke og hvor det er en utfordring å komme dette til livs. Det trenger vi hjelp fra våre leverandører til å løse, sier Håkon Borgen.