Kjemperydding for Hæhre på Svalbard

Store Norske inngår avtale med Hæhre Entreprenør for å gjennomføre Svea Fase 2A, der veger og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruve skal fjernes.

Det skal ryddes opp etter mer enn 100 års gruvedrift.
Det skal ryddes opp etter mer enn 100 års gruvedrift. Foto: Hæhre
Sist oppdatert

– Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess og er svært fornøyde med den store interessen for oppdraget. Nivået på tilbudene vi har mottatt har vært høyt. Det er blitt lagt stor vekt på temaer som HMS, ytremiljø, kvalitet og fremdrift i valg av entreprenør. Entreprenøren har gjennom sitt anbudsarbeid lagt ned mye arbeid i å forsikre Store Norske om at de kan gjøre jobben på en svært trygg og god måte. Det har vært viktig for Store Norske å sikre at valgt entreprenør har forstått de risikoer og utfordringer som finnes i prosjektet sier Jan Morten Ertsaas, adm. direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Tilbake til naturen

Oppryddingsprosjektet følger Regjeringens vedtak i statsbudsjettet for 2018–2019 om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Driften i Svea Nord ble påbegynt i 1999.

Store Norske signerer kontrakten med Hæhre Entreprenør AS i medio januar. Deretter vil Hæhre Entreprenør AS umiddelbart gå i gang med planleggingen. Det er også Hæhre som har hatt oppdraget med å rydde Lunckefjell Fase 1.

Mest ambisiøse

– Dette er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi skal rydde opp etter mer enn 100 års gruvedrift, fjerne og sikre forurensing i grunn og sikre at de naturlige prosessene kan overta og tilbakeføre området til naturlig tilstand. Vi skal fjerne all infrastruktur og avfall, det vil blant annet si veger og bygninger, og masser skal deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår upåvirket. Dette skal vi gjøre uten å påvirke økologiske og geologiske prosesser, sier leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli.

Oppdraget omfatter områdene fra gruveinngangen nede ved Svea Samfunn og gruveinngangen oppe på Høganesbreen. Etter planen skal arbeidet ferdigstilles i løpet av høsten 2021.

Denne saken ble første gang publisert 12/01 2020, og sist oppdatert 09/01 2020