Sydvaranger utsetter oppstart

Skal sluttføre alle tekniske studier og planleggingsarbeider før fullskala drift gjenopptas.

Åtte Cat 777 tiptrucker, en D10-doser, en veihøvel og en hjullaster er blant maskinene fra forrige driftsperioden..
Åtte Cat 777 tiptrucker, en D10-doser, en veihøvel og en hjullaster er blant maskinene fra forrige driftsperioden.. Foto: Kristoffer Johansson/Sydvaranger
Sist oppdatert

I løpet av 2020 skulle Sydvaranger øke bemanningen og sette igang med å forberede gruva for full drift.

Nå blir dette utsatt til 2021, forteller selskapet på sine nettsider:

"Etter grundig overveielse er det konkludert med at den beste måten å sikre langsiktig suksess for Sydvaranger og alle involverte parter er å sluttføre alle tekniske studier og planleggingsarbeider før fullskala drift gjenopptas. "

Oppstart 2021

Det betyr at Sydvaranger nå ser for seg en oppstart i 2021, mens beslutninger om prosjektfinansiering forventes å foreligge i løpet av sommeren 2020.

En Cat 345 venter på oppdrag under nordlyset.
En Cat 345 venter på oppdrag under nordlyset. Foto: Kristoffer Johansson/Sydvaranger.

Innkjøp av utstyr

Denne nye tidsplanen vil i tillegg være viktig for andre pågående aktiviteter som inkluderer innkjøp av ytterligere gruveutstyr og et lokomotiv, videre samarbeid med lokale berørte aktører og innsending av detaljerte planer til Direktoratet for Mineralforvaltning.

Rekruttering satt på vent

Beslutningen om å utsette oppstart og avvente til full prosjektfinansiering er sikret innebærer at videre rekruttering vil settes på vent på kort sikt.

Som eiere av Sydvarangers mineralressurs mener vi at denne forsiktige og nøye vurderte tilnærmingen vil sikre robust og vellykket drift fra begynnelsen, og sikre en positiv, langsiktig og bærekraftig utvikling av Sydvaranger som vil komme alle til gode.
Felix Tschudi, styreleder/eier i Tschudi Gorup.

Organisasjonen har bestått av 20 mennesker som har jobbet mest med rammer og tillatelser, nå har den vært rettet mot driftsklargjøring og et stort vedlikeholdsprogram. og teller 50 personer.

Frem i tid når Sydvaranger har fått til fullskala drift, vil organisasjonen telle 400 personer direkte knyttet til gruva. I tillegg kommer en god del underleverandører.

Maskinparken

I dag har Sydvaranger deler av den forrige driftens maskinpark som ble kjøpt opp av konkursboet. Åtte Cat 777 tiptrucker, en D10-doser, en veihøvel og en hjullaster er blant disse.

Thomas Bækø, Driftssjef i Sydvaranger.
Thomas Bækø, Driftssjef i Sydvaranger. Foto: Bernt Otto Moum

- Det er det som vil bli brukt til oppstarten som da er snakk om en liten malmprodukjson. Det som mangler umiddelbart, er en lastemaskin av en fornuftig størrelse, forklarer driftssjef Thomas Bækø.

Teknologien, hvor den er i dag og hvor den er på vei, har blitt grundig vurdert og kartlagt. Siden det er et helt annet fokus på miljø og utslipp i dag, blir det viktige drivere av beslutningen.

Kort om Sydvaranger:

Det har vært drift i Sør-Varanger siden 1906. Da driften ble innstilt i 2015 grunnet svært lave råvarepriser, var Sydvaranger Finnmarsk største private arbeidsgiver med over 400 direkte ansatte. 80 prosent av de som jobbet der var lokalt bosatt og driften hadde store ringvikrninger lokalt og regionalt. Siden Tschudigruppen satset på gjenåpning av gruven i 2016 har jernmalmprisene stabilisert seg og Sydvaranger har brukt tiden til å forberede langsiktig og bærekraftig drift. I 2108 ble det internasjonale gruveinvesteringsfondet, Orion, med som partner. Sydvaranger skal bli effektiv nok til å motstå lave jernmalmpriser over lengre perioder.

Bækø og kollegene har sett på hva svenske Boliden gjør på dette området og har kontakt med leverandører. Tanken var i slutten av 2019 å gå ut med en siste anbudsrunde om ikke lenge.

Denne saken ble første gang publisert 26/01 2020, og sist oppdatert 24/01 2020