Messenger og Chatbot-teknologi

Undersøkelser viser at forutsigbarhet er viktigere for folk enn antall minutter ekstra reisetid.

Kvål-Melhus er første prosjekt i anlegg i Trøndelag. Her fra Hofstad hvor arbeidet er i gang.
Kvål-Melhus er første prosjekt i anlegg i Trøndelag. Her fra Hofstad hvor arbeidet er i gang. Foto: Nye Veier
Publisert Oppdatert

Bygging av ny E6 mellom Kvål og Melhus påvirker mange og skaper et stort informasjonsbehov hos publikum. Nye Veier lanserer digital nyhetstjeneste med Push-varsling via Messenger, digitale nyhetsbrev og aktiv bruk av sosiale medier, står det i en pressemelding.

Det skal gjøre det enklere for trafikanter og beboere å holde seg oppdatert i byggefasen.

– Vi ønsker å være der trafikantene er og tilby informasjon på plattformene de bruker til daglig, sier kommunikasjonsrådgiver Linn Herredsvela.

Linn Herredsvela i Nye Veier.
Linn Herredsvela i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Info viktigere enn antall minutter

Den digitale nyhetstjenesten skal gi folk en trygg og forutsigbar reise. God informasjonsflyt i anleggsfasen reduserer risikoen for ulykker og gjør det enklere for trafikantene å planlegge hverdagen sin.

Undersøkelser viser at forutsigbarhet er viktigere for folk enn antall minutter ekstra reisetid.

Den digitale nyhetstjenesten er foreløpig et pilotprosjekt knyttet til byggingen av den 7 km lange strekningen mellom Kvål og Melhus. Planen er at den også skal rulles ut på de øvrige veiprosjektene til Nye Veier i Trøndelag.

Nyskapende varslingstjeneste Fra prosjektets hjemmeside kan publikum velge å abonnere på push-varsling via Messenger, melde seg på nyhetsbrev, og følge prosjektet på Twitter.

– Vi er først ute i Norge til å benytte Messenger og chatbot-teknologi som informasjonskanal for trafikknyheter, forteller Linn Herredsvela i Nye Veier.

– Ny teknologi og nye medievaner gjør at folk kommuniserer annerledes enn før. Vi ønsker å være der trafikkantene er og tilby informasjon på plattformene de bruker til daglig, sier Herredsvela.

Tett samarbeid med Vegtrafikksentralen

Herredsvela understreker at de etablerte varslingskanalene til Vegtrafikksentralen fortsatt er en viktig kilde til informasjon om akutte trafikkhendelser. – Vi har et nært samarbeid. Den digitale nyhetstjenesten til Nye Veier skal være et supplement til den lovpålagte trafikkinformasjonen som sendes ut gjennom de etablerte kanalene til Vegtrafikksentralen, sier Herredsvela.