Fire leverandører videre

Kontrakten for bygging av ny E39 i Lyngdal har en verdi på 2,75 milliarder kroner.

Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder. Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner.
Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder. Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner. Foto: Nye Veier
Publisert

Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder. Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner.

Følgende tilbydere er valgt til tilbudsfasen:

• AF Gruppen Norge AS har med seg Norconsult som prosjekterende rådgiver.

• Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS har med seg Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver.

• Acciona Constructión S.A har med seg AFRY Norway som prosjekterende rådgiver, og Risa AS, Kruse Smith Entreprenør AS og Ingeniere Especializada SA som forpliktende underleverandører.

• FCC Constructión S.A og Marti Tunnel AG har med seg Rambøll Norge AS som prosjekterende rådgiver.

Totalt mottok Nye Veier ti søknader om prekvalifisering, og alle ti ble kvalifisert. Det er imidlertid de fire best kvalifiserte som tas videre til tilbudsfasen.

- Nye Veier gleder seg over å ha fire godt kvalifiserte leverandører videre. Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
- Nye Veier gleder seg over å ha fire godt kvalifiserte leverandører videre. Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. Foto: Nye Veier

- Interessen for konkurransen har vært stor. Nå skal vi i gang med en tilbudsperiode som starter 19. november og skal ende opp i tilbud som leveres 1. mars 2021. Tildelingsdato er 7. april 2021, forklarer Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.

Eksklusive opsjoner

Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner, eksklusiv opsjoner og mva. Planlagt byggestart er tredje kvartal 2021 med ferdigstillelse i løpet av 2024. Det foreligger detaljreguleringsplan som ble vedtatt 18. juni 2020 av Lyngdal kommune. Prosjektet inngår i den helhetlige utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Ålgård som skal gjennomføres i regi Nye Veier