Tre entreprenører valgt ut for konkurransepreget dialog

Statens vegvesen tar med seg tre entreprenører videre i konkurransen om å bygge ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

Området i Grong hvor E6 Fjerdingen-Grøndalselv går.
Området i Grong hvor E6 Fjerdingen-Grøndalselv går. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Det var sju tilbydere som hadde meldt seg til å prosjektere og bygge den nye E6-strekningen i Grong kommune i Trøndelag. Konkurransen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Prekvalifiseringen, hvor Vegvesenet vurderer firmaenes kvalifikasjoner og egnethet, er nå avsluttet.

Vegvesenet tar med seg følgende firma til den neste fasen:

  • Bertelsen & Garpestad AS, med konsulentselskapet AFRY som støtte for planlegging og prosjektering.
  • Tore Løkke AS, som har med seg konsulentselskapet Multiconsult samt entreprenør Veidekke Entreprenør som støtteleverandører.
  • Letnes Entreprenør AS, som har med seg konsulentselskapet Sweco og entreprenørfirmaet Austad Maskinstasjon som støtteleverandører.

Prosjektleder Harald Johnsen i Statens vegvesen sier at det blir en spennende tid framover.

Denne fasen vil trolig pågå til nærmere jul. De tre entreprenørene vil da bli invitert til å gi et endelig tilbud på sine løsningsvalg. Kontraktsinngåelse med en av entreprenørene blir trolig rundt påske i 2021.

Totalkostnaden er satt til 450 millioner kroner og innebærer utbedring av dagens vei, delvis i dagens trase og delvis i ny trase.

Om prosjektet

Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise, og kontrakten omfatter både planlegging med utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering og bygging av en ny tofelts veg.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europaveg. Den nye vegen skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger. Svinger skal utbedres og tofeltsvegen vil få en bredde på 9 meter.