Bane nors intercity utsetting:

Derfor vil de utsette utbyggingen

For mange prosjekt, for dyrt og ikke smart nok

Gorm Frimannslund og Ketil Solvik-Olsen under et arrangement i 2016. Foto: Fredrik Saugstad
Gorm Frimannslund og Ketil Solvik-Olsen under et arrangement i 2016. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Utbyggingen av jernbanen på strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Hønefoss skulle stå ferdig i 2024. Men nå ønsker Bane Nor flere års utsettelse, melder Aftenposten.

Utbyggingen tidligst kan være ferdig til Fredrikstad i 2027, til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.

Ifølge Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR er det tre grunner til dette:

Grunn 1: Begrense buss for tog

Utbygging av jernbane gir perioder med stengte jernbanestrekninger og buss for tog. Når flere jernbanestrekninger bygges ut samtidig må togtrafikken i perioder stanses flere steder samtidig. Dette bør begrenses til en strekning av gangen for å unngå store ulemper for de reisende og togselskapene.

Grunn 2: Mer jernbane for pengene

Det blir uforholdsmessig dyrt å bygge så mye jernbane på en gang. Det går på kapasiteten løs — både i entreprenørmarkedet og hos byggherren Bane NOR.

– Det er ikke praktisk mulig å bygge opp tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i entreprenørmarkedet og hos oss selv til at vi kan håndtere så mye uten at kostnadene blir for store. Det blir mer jernbane for pengene ved å spre utbyggingene mer ut i tid og ikke bygge for mange steder på en gang, sier Gorm Frimannslund.

Grunn 3: Bygge smartere

Det er ikke nødvendig med flest mulig kilometer nytt dobbeltspor for at kundene skal oppnå flere avganger og kortere reisetid. Ved å stokke utbyggingsrekkefølgen riktig kan store effekter for de reisende tas ut fortløpende.

– Vi bør ha fokus på å først fullføre de utbyggingsetappene som gir størst nytte for flest mulig, sier Gorm Frimannslund.

Når indre intercity til Tønsberg, Hamar, Sarpsborg og Hønefoss er bygget, kan vi bygge de smarteste etappene som gir gevinster for ytre InterCity til Lillehammer og Larvik/Skien.

Manglende kompetanse?

Aftenposten har skrevet utførlig om Bane NORs forslag og skriver at en av årsakene til utsettelsene er at «Bane Nor er usikre på om de har kompetansen som må til for å gjennomføre alle prosjektene».

– Jeg synes avisen fikk med mange av hovedpunktene, men dette punktet er blitt misforstått. Ingen aktør i Norge har bedre kompetanse på dette enn Bane NOR. Med en økning i prosjektporteføljen framover trenger vi også å øke med flere dyktige medarbeidere med rett kompetanse. Tilsvarende utfordring vil entreprenørene ha. Det er dette det siktes til i artikkelen, sier Frimannslund.

Samferdselsministeren:

Raskest mulig

- De neste årene skal vi utvikle en jernbane som har et langt bedre transporttilbud enn i dag. Vi må få flere avganger og økt kapasitet, sikre god kostnadskontroll og finne løsninger som styrker utviklingen i regionene og lokalsamfunnene våre.

- Da må Jernbanedirektoratet lage en investeringsplan som muliggjør raskest mulig oppstart med halvtimesavganger for persontogene på InterCity-strekningene, bedre kapasitet for godstog og tilbudsforbedringer på øvrige strekninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forfall

I tillegg heter det at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene, de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten, Bane Nor har havnet på etterskudd med planleggingen og byggingen blir dyrere enn hittil beregnet.

Abonner på AnleggsMagasinet

Denne saken ble første gang publisert 20/02 2018, og sist oppdatert 26/02 2018