Trives tross tøffere tider

Bygg- og anleggsentreprenøren Risa AS på Jæren har mange oppdrag. Men også de merker nedturen i oljenæringen.

Maskinfører Stig Nærland graver i grunnen ved den vestre enden av omkjøringsveien, ikke langt fra Risas hovedkontor. Foto: Kjetil S. Grønnestad
Maskinfører Stig Nærland graver i grunnen ved den vestre enden av omkjøringsveien, ikke langt fra Risas hovedkontor. Foto: Kjetil S. Grønnestad
Sist oppdatert
– I anleggsbransjen blir de store større. Risa, sammen med T. Stangeland her i distriktet, er de eneste selvstendige anleggsentreprenørene igjen av vår størrelse i Norge. Det er veldig spesielt, sier Trond Viding Tvedt, daglig leder i Risa AS.
Foto: Jan Arne Wold
– I anleggsbransjen blir de store større. Risa, sammen med T. Stangeland her i distriktet, er de eneste selvstendige anleggsentreprenørene igjen av vår størrelse i Norge. Det er veldig spesielt, sier Trond Viding Tvedt, daglig leder i Risa AS. Foto: Jan Arne Wold

– Det er færre oppdrag med grunnarbeid for bolig- og næringsbygg i regionen vår. Samtidig er konkurransen om samferdselsprosjektene større. Ikke minst har det kommet til flere utenlandske aktører, sier Trond Viding Tvedt, daglig leder i Risa AS.

Tvedt håper at flere oppdrag innen energisektoren vil oppveie for den reduserte bolig- og næringsutbyggingen i Rogaland.

Risa har allerede fått flere slike oppdrag med tomteplanering, masseflytting og utsprenging for nye trafostasjoner til strømkablene NORD.LINK fra Sirdal til Tyskland og NSN Link fra Ryfylke til Storbritannia. Han ser også behovet for å oppgradere eksisterende energianlegg.

– Det planlegges store infrastrukturinvesteringer i regionen som Ryfast, nye E39, dobbeltspor på Jærbanen og oppgradering av E134. Jeg tror jeg snakker på vegne av hele anleggsbransjen når jeg er misfornøyd med at oppstarten av disse prosjektene drøyer ut i tid. Når arbeidsledigheten stiger, må politikerne og Statens vegvesen få fortgang i dette, sier Tvedt.

Veibygger

Risa har til enhver tid mange større og mindre oppdrag. Det største enkeltprosjektet nå er byggingen av Hundvågtunnelen. Det er et delprosjekt i Ryfast som gir Ryfylke fastlandsforbindelse. Hundvågtunnelen, som Risa bygger sammen med Kruse Smith, er verdt en drøy milliard kroner.

Det er likevel de mindre prosjektene det er flest av. Den nye omkjøringsveien rundt Nærbø, som skal avlaste sentrum for tungtransport, er et av dem. Den starter ved Risas eget hovedkontor på næringsområdet Bjorhaugslettå.

Jan Pedersen graver i grunnen like ved Risas eget hovedkontor. Her kommer det en undergang for fotgjengere og syklister. Foto: Kjetil S. Grønnestad
Jan Pedersen graver i grunnen like ved Risas eget hovedkontor. Her kommer det en undergang for fotgjengere og syklister. Foto: Kjetil S. Grønnestad

Det graves for fullt like utenfor Risas egen parkeringsplass. Her kommer det en ny undergang. Videre vestover skjærer den halvferdige veien seg gjennom tidligere landbruksjord. Nå er det drens- og kabelgrøft som graves. I enden av den nye omkjøringsveien, er en annen undergang allerede under bygging.

– Vi bygger 850 meter ny vei med to underganger, en rundkjøring og støyskjerming. Dette er første del av en planlagt ringvei rundt Nærbø som skal markere grensa mellom bebyggelse og landbruk, sier anleggsleder Jan Emil Reinertsen.

Lokal eier

Risa holder orden på anleggsplassen. Foto: Kjetil S. Grønnestad
Risa holder orden på anleggsplassen. Foto: Kjetil S. Grønnestad

Risa ble grunnlagt på Nærbø i 1948 av de tre brødrene Tobias, Håkon Olaus og Georg Risa. Risa er fortsatt lokalt eid. Bjørn Risa er konsernsjef. I 2012 ble Trond Viding Tvedt den første daglige lederen av Risa AS som hverken har Risa som etternavn eller jærsk dialekt.

– Jeg ble tatt godt i mot av både ansatte og kunder, sier Tvedt som har nesten 23 års ledererfaring fra Veidekke ASA og PEAB å støtte seg til.

Hans Martin Laupstad fra Egersund har kun jobbet seks uker som læring i Risa. – Jeg er håndmann. Det er kjekt. Jeg er imponert over hvor mye jeg lærer hver dag. Det er også kjekke folk her. Jeg er blitt tatt godt i mot, sier han. Foto: Kjetil S. Grønnestad
Hans Martin Laupstad fra Egersund har kun jobbet seks uker som læring i Risa. – Jeg er håndmann. Det er kjekt. Jeg er imponert over hvor mye jeg lærer hver dag. Det er også kjekke folk her. Jeg er blitt tatt godt i mot, sier han. Foto: Kjetil S. Grønnestad

– Det som er spesielt med Risa er at her er eieren nær. Vi kan snu oss fort i forhold til større organisasjoner med lengre beslutningsvei, sier han.

Verdens beste arbeidsplass

Reinertsen trives også i Risa. Han har gått gradene i selskapet siden 1981. Han har vært rørgutt, hjelpemann, grøftekar, maskinfører og formann. For fire år siden ble han anleggsleder.

– Dette er verdens beste arbeidsplass. Men så er jeg litt forutinntatt siden jeg alltid har jobbet her, ler han og forteller at han nylig ble «kidnappet» av gode kolleger til overraskelsesfesten for 50-årsdagen hans.

– Lederstillinger hos oss rekrutteres fra folk i bransjen med erfaring. Som anleggsleder var det mye nytt å lære. Blant annet pc-bruk, fakturering og hms-arbeid. Nå jobber jeg for det meste på kontoret. Risa kjennetegnes av kort vei fra bunn til topp. Du kan si hva du mener. Nærmeste leder er alltid til stede. Vi er en god gjeng. Alle er med og bidrar, understreker han.

Skaper noe

– Vi liker å bygge, å skape noe, sier Arnold Rosland (foran) og Jan Emil Reinertsen.
Omkjøringsveien på 850 meter er starten på en ringvei rundt Nærbø. Foto: Kjetil S. Grønnestad
– Vi liker å bygge, å skape noe, sier Arnold Rosland (foran) og Jan Emil Reinertsen. Omkjøringsveien på 850 meter er starten på en ringvei rundt Nærbø. Foto: Kjetil S. Grønnestad

Reinertsen har to formenn under seg som hver har ansvaret for to til fire prosjekt. Arnold Rosland er en av dem. Han har vært i Risa siden 1994. For ham er dette en meningsfull arbeidsplass.

– Alt er kjekt, unntatt papirarbeidet da, sier han og smiler.

– Vi er med og skaper noe. Vi bygger landet. Dessuten har vi nytt og moderne utstyr, og får jobbe selvstendig. Det er viktig for meg. Risa har også sosiale tiltak som fester og turer. Det er viktig for trivselen vår, sier Rosland.

Noen fakta:

Risas hjemmemarked strekker seg fra Arendal til Stord, med avdelinger på Jæren, Haugalandet og Sørlandet.

Konsernet har tre datterselskap: Risa (bygg- og anleggsentreprenør), Jærbetong og Bjørns hage og anlegg.

Risas bygg- og anleggsavdeling har 450 ansatte, med en omsetning på 1,3 milliard. Konsernet totalt har 530 ansatte.

Anleggsleder Jan Emil Reinertsen og formann Arnold Rosland konstaterer at maskinfører Stig Nærland og håndmann Hans Martin Laupstad har full kontroll. Foto: Kjetil S. Grønnestad
Anleggsleder Jan Emil Reinertsen og formann Arnold Rosland konstaterer at maskinfører Stig Nærland og håndmann Hans Martin Laupstad har full kontroll. Foto: Kjetil S. Grønnestad
– Vi henter inn underleverandører på det vi ikke produserer eller har kompetanse på selv. Da er det viktig at underleverandørene er sikre og kvalifiserte. Det er ikke bare pris som teller, forsikrer anleggsleder Jan Emil Reinertsen. Foto: Kjetil S. Grønnestad
– Vi henter inn underleverandører på det vi ikke produserer eller har kompetanse på selv. Da er det viktig at underleverandørene er sikre og kvalifiserte. Det er ikke bare pris som teller, forsikrer anleggsleder Jan Emil Reinertsen. Foto: Kjetil S. Grønnestad

Denne saken ble første gang publisert 21/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017