Entreprenørene mest utsatt

En av fem bedrifter rammet av tyverier fra byggeplass det siste halvåret.

En av fem bedrifter har fått frastjålet utstyr fra byggeplasser det siste halvåret.
En av fem bedrifter har fått frastjålet utstyr fra byggeplasser det siste halvåret. Foto: Fredrik Saugstad (illustrasjonsfoto)
Sist oppdatert

En av fem bedrifter i den utførende delen av byggenæringen er blitt rammet av tyverier fra byggeplass det siste halvåret.

Det viser en fersk spørreundersøkelse som Byggenæringens Landsforening (BNL) har gjennomført.

– Tyverier fra byggeplasser er et stort problem for næringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

50 % av entreprenørene

– Undersøkelsen viser imidlertid at det er store bransjeforskjeller. Mens 50 prosent av entreprenørene i undersøkelsen svarer at de har blitt utsatt for tyveri, er det 16 prosent av byggmestrene som svarer det samme, sier Jon Sandnes.

Halvparten av de spurte entreprenørene i BNLs undersøkelse, sier de har blitt utsatt for tyveri.
Halvparten av de spurte entreprenørene i BNLs undersøkelse, sier de har blitt utsatt for tyveri. Foto: BNL

Økte kostnader og forsinkelser

– Seks av tre bedrifter svarer at tyveri fra byggeplass fører til økte kostnader til innkjøp av utstyr og sikring av byggeplass og om lag en tredjedel fører dette også til forsinkede prosjekter, sier Sandnes videre.

BNLs inntrykk er at bedriftene stadig blir flinkere til å gjennomføre sikringstiltak på byggeplassene, og stenge tyvene ute.

Publisert veileder

– Det er viktig med god tyverisikring. I vår nylige publiserte veileder "Stopp tyven" har vi også fått innspill fra både politiet og Finans Norge. Vi håper veilederen kan bidra til å hjelpe medlemsbedriftene med enkel og kostnadseffektiv tyverisikring, sier Sandnes.

Til tross for større søkelys på sikring, ser vi fortsatt at enkelttilfeller kan ramme hardt. – Kriminelle operer stadig mer utspekulerte, og er først verktøy, GPS-utstyr og andre verdisaker stjålet, er det vanskelig å få det tilbake. Disse tyveriene forteller oss også at det er profesjonelle aktører som er på ferde.

– Det er viktig at myndighetene prioriterer økonomisk kriminalitet og at politiet har ressurser til å etterforske sakene. Tallene fra vår undersøkelse viser at flere anmelder tyveriene. Det er bra. En konsekvent anmeldelse-policy viser både kriminelle, politiet og samfunnet ellers at tyverier er et problem næringen ser alvorlig på, sier Sandnes.

BNL tror at enda flere vil anmelde dersom dette forenkles og gjøres heldigitalt. – Flere anmeldte saker synliggjør også problemet som også blir mer synlig i politiets og øvrige kontrollmyndigheters statistikker, avslutter Sandnes.