Ublidt møte med Hafslund

Som i den bibelske beretningen om David og Goliat gikk det ikke så verst da Gøthe Transport og Graving tok kampen opp mot Hafslund Nett. Iallfall ble det delt seier.

Alt tatt i betraktning, ville det mest regningssvarende ha vært å betale de 12.000 kronene. Christian og Marianne valgte heller å lage litt støy.
Alt tatt i betraktning, ville det mest regningssvarende ha vært å betale de 12.000 kronene. Christian og Marianne valgte heller å lage litt støy. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

Flere gravefirmaer har hatt ublide møter med jusavdelingen i Hafslund Nett. Sist ut er Christian Gøthe og Marianne Gøthe Gorseth i Tomter, Østfold. Saken ble avsluttet med 50/50 skylddeling etter en ettårig epostutveksling.

Det dreide seg ikke om nedbrytende stor kranglesum, bare 12.000 kroner. Men Gøthe–paret synes det handler om prinsipper.

Kabel i to

Uhellet skjedde da Christian skulle grave en ny kabelgrøft hos en privatkunde i Drøbak.

– Da jeg nærmet meg kabelen, lå den tredd mellom og rundt store sprengsteiner, som det ikke var mulig å få oppi skuffen på gravemaskinen. Og når jeg forsøkte å flytte på steinen, flyttet den litt på seg og kuttet kundens inntakskabel i to.

Nesten et år senere fikk Gøthe regning fra Hafslund Nett for reparasjonen, og uten tvil, alt tatt i betraktning, ville det mest regningssvarende ha vært å betale de 12.000 kronene. Christian og Marianne valgte heller å lage litt støy.

– Vi synes det er for jævlig at de store nettselskapene automatisk legger alt ansvar over på oss som er ute i felten, uten å ta noe som helst ansvar selv.

Til side for mål

Responsen fra Hafslund Nett var lite forståelsesfull, og fant ingen grunn til å frafalle sitt krav. De påpekte at det stilles høye krav til aktsomhet ved gravearbeid, og fant det urovekkende at det ikke var bestilt kabelpåvisning fra Geomatikk. «Årsaken til skaden som oppsto har ingenting med kabelens beliggenhet i terrenget å gjøre», skrev saksansvarlige i Hafslund Nett.

– Men her skyter Hafslund til side for mål, sier Christian og Marianne på sin side.

– Vi visste jo utmerket godt hvor kabelen lå. Problemet var at den var lagt åpenbart feil, på mellom 10 og 150 cm dybde. Hadde inntakskabelen ligget slik den skulle, med grus og pukk godt under bakken, hadde det ikke vært noen risiko for skade. Hvordan kabelen lå i terrenget hadde dermed alt med skaden å gjøre.

Tok halvparten

Saken varte og rakk, og etterhvert erkjente Gøthe at det ikke var noe praktisk forståelse å hente.

– Det får være grenser for hvor mye tid man skal bruke på slikt. Til slutt betalte vi halvparten av regningen for å få saken ut av verden, og forventet at Hafslund sto for resten.

Etter det Anleggsmagasinet erfarer, gikk selskapet med på det.

Parallell

Saker som Gøthe versus Hafslund finnes det flere av. I fjor tapte Telenor en rettssak mot lofotenfirmaet Holdahl Maskin & Transport, som hadde utført grøfterens for Statens vegvesen, og gravde over fiberkabel hele tre ganger.

Telenor mente at siden det ikke var bestilt kabelpåvisning måtte Holdahl ta ansvar for skadene og betale. Men dommen fritok Holdahl for erstatningsansvar, og at det ikke hadde vært nødvendig med kabelpåvisning, fordi firmaet ikke skulle grave ned på nivået kablene skulle ha ligget.

Det hører med til historien at Telenor ikke erkjente ansvar, og ikke så noen grunn til å endre praksis.