Overvåker testanlegg for Vattenfall

Cautus Geo overvåker testanlegget til svenske Vattenfall i Älvkarleby, nord for Stockholm. Der bedrives forskning spesielt på betong og løsmasser rettet mot vannkraftindustrien.

Cautus Geo synes forskningsbaserte prosjekter med universitetsmiljøer i Sverige er et interessant marked.
Cautus Geo synes forskningsbaserte prosjekter med universitetsmiljøer i Sverige er et interessant marked. Foto: Cautus Geo
Sist oppdatert

Älvkarleby testdemning, som Cautus Geo overvåker, er en løsmassedam, som er konstruert i et samarbeid mellom blant andre Luleå Tekniska Universitet og Vattenfall. Dammen har en lengde på 25 meter og en bredde på 15 meter, og er konstruert inne i et fire meter dypt betongbasseng.

Interessant marked

– Det er fint å jobbe med forskningsbaserte prosjekter med universitetsmiljøer i Sverige, som er et interessant marked for oss, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Løsmassedammen er konstruert med flere lag, som regel med de fineste massene inn mot kjernen og grovere lag utover.

Hensikten med Cautus Geos oppdrag er å forske på hva som skjer inni, under og rundt en demning over tid og hvordan den og omgivelsene reagerer på ulike belastninger.

Utstyr for overvåking:

• 3 ulike inklinometre av type SAAV, 50 mm målesegment, plassert på vannside, midt på demningen og på luftsiden.

• SAAV 250 mm gir svært god nøyaktighet på deformasjoner i et x,y,z koordinatsystem.

• Piezometere måler vanntrykket og er spredt plassert i de forskjellige lagene og høyder inne i demningen.

Andre aktører er også inne i prosjektet, som også måler forhold som tøyning langs bunnen av demningen.

Denne saken ble første gang publisert 22/01 2020, og sist oppdatert 21/01 2020