Stoppet til de fikk betalt

YIT så seg nødt til å stoppe arbeidene på fv. 556 Hjellestadvegen i Bergen.

YIT utførte i fjor en stor betongjobb i forbindelse med bygging av ny bro på FV 556 i Bergen. Betongjobben er en del av utbedringene på FV 556 og inngår i Bergensprogrammet. Statens vegvesen er byggherre.
YIT utførte i fjor en stor betongjobb i forbindelse med bygging av ny bro på FV 556 i Bergen. Betongjobben er en del av utbedringene på FV 556 og inngår i Bergensprogrammet. Statens vegvesen er byggherre. Foto: YIT
Publisert Oppdatert

Den 10. september i år informerte YIT på sine hjemmesider at de ikke hadde fått oppgjør for utførte arbeider på prosjektet og ikke kunne fortsette med å utføre arbeider uten å få betalt.

På mandag 30. september ble arbeidene gjenopptatt. Da hadde det vært stans i arbeidene siden 10. september.

- Vi er tilfreds med å ha oppnådd enighet med SVV som gjorde det mulig å gjenoppta arbeidene. Utover det ønsker vi ikke å kommentere enkeltheter, kommenterer Erik Riste, kommunikasjonssjef i YIT Norge AS.

Arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelveg fra Blomsterdalen til Ådland bro og utbedring av Hjellestadvegen og ledningsnettet langs strekningen startet i juni 2017,
Arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelveg fra Blomsterdalen til Ådland bro og utbedring av Hjellestadvegen og ledningsnettet langs strekningen startet i juni 2017, Foto: Bergensprogrammet / Vegvesenet

YIT har beklaget problemene arbeidsstoppen har medførert for de som er berørt.

YIT ønsket å finne en løsning på saken i møter med Statens vegvesen og ville derfor unngå å kommentere saken i offentligheten.

Da arbeidene på Hjellestadvegen ble stoppet med de konsekvenser det fikk, fant YIT det nødvendig å publisere redegjørelsen på nett om hvorfor arbeidene er stoppet.

Startet i 2017

Etter at YIT i 2017 hadde vunnet anbudskonkurransen, inngikk YIT avtale med Statens vegvesen om utbygging av fv. 556 Hjellestadvegen i Bergen.