Veidekke signerte to avtaler med BetonmastHæhre

Fra venstre: Ole Oskar Torgunrud, Veidekke; Terje Olsen, direktør asfalt Veidekke; Knut Harstad, teknisk direktør BetonmastHæhre Anlegg AS og Ketil Sahlen, BetonmastHæhre. Foto: Veidekke
Fra venstre: Ole Oskar Torgunrud, Veidekke; Terje Olsen, direktør asfalt Veidekke; Knut Harstad, teknisk direktør BetonmastHæhre Anlegg AS og Ketil Sahlen, BetonmastHæhre. Foto: Veidekke
Sist oppdatert

Avtalene gjelder asfaltering på Nye Veier-prosjektene E6 Kolomoen - Arnkvern og E18 Rugtvedt - Dørdal.

Veidekke asfalterer også på sitt eget prosjekt E6 Arnkvern - Moelv, og får med det to sammenhengende parseller på E6.

250.00 tonn + 180.00 tonn

For E6 Kolomoen - Arnkvern starter arbeidet ved sesongstart 2018 og varer frem til sommeren 2020. Her er tonnasjen på rundt 250.000 tonn.

For E18 Rugtvedt - Dørdal er tonnasjen nærmere 180.000, og arbeidene utføres fra høsten 2018 frem til høsten 2019.

I tillegg til produksjon og utlegging av over 430.000 tonn asfalt frem til 2020 er det opsjoner i begge kontraktene på asfalteringsvedlikeholdet i de neste 20 årene.

Til sammenligning var Veidekkes totale asfalttonnasje i 2017 2,9 millioner tonn, ifølge Veidekke.

Lokale krefter

Veidekke har betydelig produksjons- og utleggingskapasitet for asfalt både i Telemark og Hedmark, og kontraktene vil i hovedsak bli utført av de lokale fagfolkene.