Blir det største miljøprosjektet Veidekke har deltatt i:

Veidekke og DEC skal rense historisk raffineriområde

Veidekke Entreprenør AS og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors (DEC) lager joint venture.

Sist oppdatert

Veidekke Entreprenør AS og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors (DEC) har sammen i et arbeidsfellesskap (Joint Venture) inngått kontrakt for å rense grunnen etter oljeraffinerivirksomheten på Valløy utenfor Tønsberg for Esso Norge AS. Kontraktssummen er ca. 470 MNOK.

Joint Venture-selskapet er registrert med navnet JV VEIDEC ANS.

- Dette blir det største miljøprosjektet Veidekke har deltatt i. Vår miljøerfaring, entreprenørkompetanse og lokalkunnskap i kombinasjon med den internasjonale miljøutbedringskompetansen de har i DEC, gjør at vi har kunnet utvikle og tilby miljømessige og økonomisk forsvarlige løsninger innenfor ESSO Norges strenge krav til sikkerhet, kvalitet og miljø, sier Tore Frogner i Veidekke.

- DEC ser frem til dette utfordrende prosjektet med de høyeste sikkerhets- og miljøstandardene i samspill med vår lokale partner, Veidekke. Vi er stolte over at kunden så og anerkjente ekspertisen og kjerneverdiene til DEC og Veidekke ved å tildele oss kontrakten, sier Sven Mollet, Area Manager Export, i DEC.

Arbeidene settes i gang oktober 2015 og prosjektet forventes ferdig andre kvartal 2019. (Kontraktssummen inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal.)

Denne saken ble første gang publisert 06/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017