Veidekkes første kvartaL:

Øker med 12 prosent

Resultatet i den norske entreprenørvirksomheten var svakere enn tilsvarende kvartal i fjor.

Entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark hadde resultatfremgang i kvartalet, mens resultatet i den norske entreprenørvirksomheten var svakere enn tilsvarende kvartal i fjor. Foto: Veidekke
Entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark hadde resultatfremgang i kvartalet, mens resultatet i den norske entreprenørvirksomheten var svakere enn tilsvarende kvartal i fjor. Foto: Veidekke
Publisert

Veidekke omsatte for 6,5 milliarder kroner i første kvartal, en økning på 12 % sammenlignet med samme kvartal i 2016. Resultat før skatt for året økte til 60 millioner fra -15 millioner. Ved utgangen av første kvartal var konsernets ordrereserve på 27,4 milliarder kroner, opp 12 % siden årsskiftet.

Økningen i omsetningen kommer hovedsakelig i den norske og danske entreprenørvirksomheten og i den svenske eiendomsvirksomheten.

Mens resultatøkningen tilskrives først og fremst høyere boligproduksjon og økte prosjektbidrag i konsernets eiendomsvirksomheter. Konsernets ordreinngang på 9,0 milliarder kroner i første kvartal resulterte i en samlet ordrereserve på 27,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

For lav lønnsomhet

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet i første kvartal var 5,8 (5,3) milliarder kroner. Resultat før skatt endte på 125 (107) millioner kroner. Entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark hadde resultatfremgang i kvartalet, mens resultatet i den norske entreprenørvirksomheten var svakere enn tilsvarende kvartal i fjor.

-Entreprenørvirksomheten hadde vekst både i omsetning og resultat i første kvartal. Det er imidlertid fortsatt for lav lønnsomhet i deler av virksomheten, og vi har iverksatt strukturelle tiltak for å bedre situasjonen, forteller Giske.

2393 boliger i produksjon

I eiendomsvirksomheten økte omsetningen til 725 millioner kroner fra 551 millioner i første kvartal 2016. Resultat før skatt var 135 (55) millioner kroner. Til sammen ble det solgt 397 (451) boliger i kvartalet, inklusive felleseide prosjekter. Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 2 393 boliger i produksjon. Samlet salgsgrad for prosjekter i produksjon var 91 % (93 %).

Halvparten av asfaltkontraktene

Vinterhalvåret er lavsesong i Veidekkes industrivirksomhet, og omsetningen i første kvartal var 477 (439) millioner kroner. Resultat før skatt ble -183 (-180) millioner kroner. Årets anbudsrunde for Staten vegvesen har gitt god uttelling, med et høyere volum enn i 2016 og nesten halvparten av de statlige asfaltkontraktene.

En omkommet

Den 20. april mistet en ansatt hos en av Veidekkes underentreprenører livet under arbeid på et prosjekt på Karmøy. Det er nedsatt en granskningsgruppe som skal kartlegge årsaken.

I første kvartal endte Veidekkes samlede H-verdi (antall skader pr. million arbeidstimer) på 4,2, ned fra 4,5 i forrige kvartal, men opp fra 3,9 i første kvartal 2016. Sykefraværet var på 4,5 % (3,9 %).