Prioriterer to nye strekninger

Nye Veier prioriterer strekningene E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet for utbygging.

Kvænangsfjellet deler Norge når veien er stengt. Vinterstid skjer det relativt ofte.
Kvænangsfjellet deler Norge når veien er stengt. Vinterstid skjer det relativt ofte. Foto: Nye Veier
Publisert

Fjellovergangen E6 Kvænangsfjellet som er delt mellom kommunene Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, er ofte stengt vinterstid på grunn av skredfare og sterk vind som skaper drivsnø. E6 Kvænangsfjellet er eneste vei mellom Finnmark og deler av Nord-Troms og resten av landet. Eneste alternative omkjøringsvei er nesten 70 mil via Finland.

Nye Veier planlegger å bygge tunneler som skal bedre fremkommeligheten over fjellet vinterstid, i tillegg til å utbedre veien.

Samfunnssikkerhet, forsyningssikkerhet og forutsigbarhet, samt prosjektets modenhet, har veid tungt når Nye Veier nå har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging.

- Det er gjort en god jobb med å ta ned kostnadene i prosjektet, men det gjenstår altså ytterligere optimalisering. Kvænangsfjellet er på mange måter et litt annerledes prosjekt i vår portefølje, og vi har vurdert samfunnssikkerhet, som er en faktor i den samfunnsøkonomiske analysen, som avgjørende, understreker Aanesland.

E18 Dørdal - Tvedestrand

E18 Dørdal – Tvedestrand er en videreføring av utbyggingen av E18 mellom Oslo og Kristiansand. Det ble i høst ferdigstilt en kommunedelplan på strekningen E18 Dørdal – Grimstad gjennom en interkommunal planprosess, og nå prioriteres altså store deler av dette planområdet for utbygging.

- Når vi nå har prioritert strekningen for utbygging, har modenhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet vært tillagt vekt, sier Anette Aanesland.