NCC Roads veidrift-kontrakter:

Vil være sentral i markedet

NCC har ambisjoner om å være en sentral aktør i markedet for vegvesenets driftskontrakter

NCC Roads vil være en sentral aktør i markedet for vegvesenets driftskontrakter. Foto: NCC
NCC Roads vil være en sentral aktør i markedet for vegvesenets driftskontrakter. Foto: NCC
Sist oppdatert

NCC Roads tok 1.september over ansvaret for fire nye driftskontrakter for Statens vegvesen. Med oppstarten av kontraktene Solør, Rjukan, Indre Ryfylke og Arendal Øst har NCC Roads til sammen elleve driftskontrakte i sin portefølje.

Arbeidet i forkant av oppstarten av de nye kontraktene har gått som planlagt og NCC Roads er klare for å sette i gang arbeidet med å drifte både nye og allerede eksisterende kontraktene.

Kontraktene gjelder i fem år og drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner innenfor kontraktsområdet.


- NCC har ambisjoner om å være en sentral aktør i markedet for vegvesenets driftskontrakter. Vi er derfor meget glade for at vi nå har startet opp fire nye konrakter, sier sektorsjef Frank Mathillas.

Denne saken ble første gang publisert 08/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017