Nå er NRC Group ledende baneentreprenør i Norden

NRC Group fortsatte den sterke veksten i 2018, og tok steget opp som Nordens ledende baneentreprenør gjennom kjøpet av finske VR Track OY.

NRC Group forventer at markedet vil vokse med mer enn ni prosent årlig de neste ti årene.
NRC Group forventer at markedet vil vokse med mer enn ni prosent årlig de neste ti årene. Foto: NRC Group
Publisert Oppdatert

På tross av den sterke veksten resulterte NRC Groups restrukturering av den svenske virksomheten samt transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp av VR Track til svak lønnsomhet mot slutten av året.

Ordrereserve ved inngangen til 2019 var rekordhøy og proforma ordrebok var på samme tidspunkt i overkant av 6,7 milliarder kroner.

Mer enn ni prosent

– Vi har nå oppnådd vårt mål om å bli Nordens ledende banerelaterte entreprenør, i tråd med vår visjon fra oppstarten av NRC Group i 2011. Og i 2018 har vi tatt et kraftig grep om det nordiske markedet og dannet et svært godt grunnlag for fortsatt sunn vekst i et marked som forventes å vokse med mer enn ni prosent årlig de neste ti år. Vår ambisjon er en årlig vekst som overgår markedets vekst og dermed ta ytterligere markedsandeler, sier konsernsjef Øivind Horpestad i NRC Group.

Selskap hans består i dag av 2500 medarbeidere i Norden.

Tydelige tegn

– Norge fortsetter å levere sterk vekst og lønnsomhet i fjerde kvartal, samtidig som det var betydelig nedgang i aktiviteten i Sverige gjennom året. Vi har tatt de nødvendige grepene i Sverige, og har nå fått på plass et meget kompetent lederteam som vi er sikre på vil styre Sverige mot god lønnsomhet.

– Med VR Track–kjøpet er vår posisjon ytterligere styrket i det svenske markedet. Vi ser nå tydelige tegn til at aktiviteten tar seg opp igjen i Sverige i år. Fra et fall i svenske investeringer på 12 prosent i 2018 forventes en økning i investeringene på 26 prosent i 2019, og hittil i år har vi allerede annonsert ordreinntak på 308 millioner norske kroner i Sverige, opplyser Horpestad.

Mer vedlikehold

– Med VR Track i folden har vi i tillegg inntatt posisjonen som markedsleder i det finske markedet. Vi har tidligere hatt sterkt fokus på prosjekter, men er med dette oppkjøpet nå også godt rustet for vedlikeholdskontrakter. Der prosjekter gjerne varer i en periode fra tre til tolv måneder gir vedlikeholdskontrakter løpende omsetning over fem til åtte år.

– I dag er vi ledende på vedlikehold i Finland, men vi har klare ambisjoner om å være nummer én innen vedlikehold i alle markeder der vi har virksomhet, fortsetter Horpestad, som dermed varsler sterkt fokus på vedlikeholdsoppgaver i fremtiden.

Alt ligger til rette for sterk vekst i investeringer i jernbane, trikk og metro, noe som bekreftes av offentlige budsjetter. Vedlikeholdsetterslepet på jernbane alene er beregnet til nær 50 milliarder kroner i Norge, Sverige og Finland, og myndighetene er villige til å investere.

NRCs beregninger viser at det planlegges jernbaneprosjekter for mer enn 50 milliarder årlig i de tre landene framover. I tillegg kommer trikk- og t-bane-utbygginger.